Visaginas

Visagino skyriaus pirmininkas – Ilja Petrov.

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook

 

 

Visagino vardan. Darbais, ne žodžiais.

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – atvira centro kairės politinė jėga. Mes laikomės moralios politikos, skaidrumo, viešojo intereso viršenybės, tarimosi kultūros, atvirumo, įtraukimo ir demokratijos principų.


Kokybiniams savivaldos pokyčiams pirmiausia reikalingi politinių partijų kultūros ir mąstymo pokyčiai. Dažnai vietos politikai yra užsidarę, atsiriboję nuo bendruomenių, neįgalina ir neįtraukia į sprendimus savo gyventojų, atsilieka nuo verslo, savo neveiklumu slopina vietos vystymosi ir augimo ambicijas.


Akivaizdu, kad pasitikėjimas valstybe ir jos valdymu prasideda nuo gyventojų santykio su savivalda.


Mes turime aiškią savivaldos raidos viziją. Jos centre – tarimosi su gyventojais kultūra bei profesionaliai ir skaidriai gyventojams tarnaujanti vietos valdžia. Mūsų kandidatų į savivaldybės tarybos narius branduolį sudaro įvairiose srityse dirbantys bendruomenių, profesinių grupių lyderiai, gebantys įgyvendinti pokyčius.


Mūsų vizija – visapusiška kiekvieno savivaldybės gyventojo gerovė, saugios ir laimingos šeimos, patogi ir estetiška aplinka, galimybės ir vietos valdžios parama vystyti verslą, tobulinti profesinius įgūdžius, dirbti ir užsidirbti.

 

Kad kiekvienas gyventojas galėtų pasijusti tikru savo krašto šeimininku, būtini savivaldos pokyčiai šiose srityse:


- demokratijos, atskaitomybės ir skaidrumo principais grįstas savivaldos valdymas,


- prieinamos ir kokybiškos viešos paslaugos,


- verslui palanki aplinka ir pažangus savivaldos ūkis.Darbų sąrašas:


1. Mes esame kategoriškai prieš bet kokius priverstinius daugiabučių namų renovacijos procesus. Mes sieksime, kad būtų patvirtinta mūsų miestui aktuali dalinės renovacijos programa tam, kad seni liftai būtų pakeisti naujais liftais.


2. Mes rūpinsimės tuo, kad būtų remontuojami daugiabučių namų kiemai ir būtų įrengiamos vaikų žaidimo aikštelės. Mes spręsime problemas dėl miesto apleistų pastatų.


3. Mes spręsime transporto priemonių aikštelių trūkumo problemą.


4. Mes spręsime blogų kelių mieste ir užmiestyje problemą.


5. Mes pasirūpinsime tuo, kad mūsų mieste atsirastų laisvalaikio praleidimo vietų, ir didinsime miesto turistinį patrauklumą. Mes darysime viską, kas tik įmanoma tam, kad būtų išsaugota unikali Visagino miesto gamta.


6. Mes bendradarbiausime su kitomis mūsų šalies savivaldybėmis, ir taikysime Visagine jų teigiamą patirtį.


7. Mes palaikysime asociacijų steigimą, ir bendradarbiausime su asociacijomis.


8. Mes palaikysime Visagino miesto verslininkus. Mes užsiimsime investicijų pritraukimu į mūsų miestą. Mes sieksime pritraukti į Visaginą bendroves ir fizinius asmenis, dirbančius informacinių technologijų srityje. Dėka šito, ateityje mūsų miestas gali tapti technopolisu, kuriame gyvens ir dirbs programuotojai iš įvairių pasaulio kampelių.


9. Mes palaikysime projektinę veiklą, skirtą miesto vystymuisi. Prieš priimdami sprendimus dėl projekto palaikymo, jo reikalingumą aptarsime su visuomene.


10. Mes pritrauksime į miestą siaurų medicinos sričių specialistus.


11. Mes spręsime Visagino miesto biudžetinių organizacijų problemas, tame tarpe mokyklų ir darželių.


12. Mes palaikysime visaginiečių fizinio aktyvumo didinimo iniciatyvas. Mes už sporto klubų vystymąsi ir visakeriopą paramą jiems.


13. Mes palaikysime mūsų miesto iniciatyvius kūrybingus žmones ir jaunimą.


14. Mes spręsime informacijos trūkumo Visagino gyventojams problemą.


15. Mes parengsime visaginiečių, kurie yra išvykę į užsienį, skatinimo sugrįžti programą.