Dokumentai

Valdybos sprendimas dėl įgaliotojo atstovo 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimams

Valdybos sprendimas dėl skyrių iškeltų kandidatų 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose dalyvavimo kitų organizacijų veikloje ir jų viešinime

Valdybos sprendimas dėl dalyvavimo 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ draugų registravimo ir dalyvavimo partijos veikloje tvarka

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

Valdybos sprendimas dėl Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valdybos sprendimas dėl Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“  adminstracijos III ir IV ketvirčio darbo užmokesčio fondo tikslinimo ir tvirtinimo

Valdybos sprendimas dėl Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ buveinės

Valdybos sprendimas dėl mažos vertės pirkimų vykdymo tvarkos

Valdybos sprendimas dėl Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ draugų registravimo, kandidatų į savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimus sąrašų sudarymo, finansavimo tvarkos

Kandidatų į 2023 m. savivaldybių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimus sąrašų sudarymo tvarkos aprašas

Finansavimo skyrimo 2023 metų savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimams tvarkos aprašas

Valdybos sprendimas dėl įpareigojimų Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skyriams paskirti atsakingus asmenis

Atmintinė dėl nario mokesčio

Demokratų Sąjungos „Vardan Lietuvos“ nario mokesčio mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Valdybos sprendimas dėl Demokratų Sąjungos „Vardan Lietuvos“ nario mokesčio mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Valdybos sprendimas dėl Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ veiklos grupių steigimo

Valdybos sprendimas dėl Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ plastikinio Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nario pažymėjimo formos tvirtinimo

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nario pažymėjimo forma 

Valdybos sprendimas dėl Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skyriaus poskyrio darbo reglamento pavyzdinės formos tvirtinimo

Poskyrio darbo reglamento pavyzdinė forma

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ rekomendacijos dėl nepriekaištingos reputacijos kriterijų

Valdybos sprendimas dėl partijos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos" valdybos darbo reglamento tvirtinimo

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos" valdybos darbo reglamentas

Valdybos sprendimas dėl Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos" nario mokesčio mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (neteko galios).

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos" nario mokesčio mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Valdybos sprendimas dėl steigiamo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ skyriaus visuotinio skyriaus narių susirinkimo darbo reglamento pavyzdinės formos patvirtinimo ir tvarkos nustatymo

Skyriaus visuotinio skyriaus narių susirinkimo darbo reglamentas

Valdybos sprendimas dėl Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ steigiamų skyrių sąrašo,  skyriaus darbo reglamento pavyzdinės formos, prašymo tapti  partijos Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nariu formos tvirtinimo

Skyriaus darbo reglamento pavyzdinė forma

Prašymo tapti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ nariu pavyzdinė forma

 

PARTIJOS ATRIBUTIKA

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atributikos (marškinėlių, kepuraičių, skėčių, gertuvių ir kitų suvenyrų) pavyzdžius rasite ČIA.

 

STEIGIAMASIS SUVAŽIAVIMAS

 

Sausio 29 d. vykusiame steigiamajame suvažiavime beveik 3,5 tūkst. žmonių iš visos Lietuvos savo parašais įsteigė naują politinę partiją – Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“. Jos pirmininku trejų metų kadencijai išrinktas Saulius Skvernelis.

 

Dalijamės steigiamojo suvažiavimo vaizdo įrašais (spauskite ant pavadinimo):

Steigiamasis suvažiavimas I dalis

Spaudos konferencija

Steigiamasis suvažiavimas II dalis

Steigiamasis suvažiavimas III dalis

 

Steigiamojo suvažiavimo metu buvo pristatomi ir patvirtinti: 

  

Partijos įstatai

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo politinė partija vadovaujasi savo veikloje.

Kviečiame su Įstatais susipažinti ČIA.

 

Partijos programa

Teikiame Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politinę programą.

Kviečiame su programa susipažinti ČIA.

 

 

Lūkesčių laiškas dėl Jaunųjų Demokratų sąjungos

Šiuo raštu kreipiamės į Jaunųjų Demokratų sąjungos iniciatyvinę steigiamąją grupę, atstovaujamą Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ steigėjos Faustos Roznytės, su pritarimu šiai steigiamai jaunimo organizacijai.

Kviečiame su lūkesčiu laišku susipažinti ČIA.

 

Partijos pareiškimas apie padėtį valstybėje

Kviečiame susipažinti su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pareiškimu apie padėtį valstybėje ČIA.

 

Partijos valdymo organų nariai

Steigiamajame suvažiavime išrinkti partijos valdymo organų nariai:

Partijos pirmininkas – Saulius Skvernelis.

Partijos pirmininko pavaduotojai – Linas Kukuraitis, Rima Baškienė, Ausma Miškinienė, Darius Jasaitis, Lukas Savickas, Tomas Tomilinas, Vytautas Bakas ir Domas Griškevičius.

Valdybos nariai – partijos pirmininkas, minėti aštuoni jo pavaduotojai, taip pat Rūta Miliūtė, Algirdas Butkevičius, Laima Mogenienė, Zigmantas Balčytis, Fausta Roznytė, Vilija Targamadzė, Edita Gudišauskienė, Algirdas Stončaitis, Liutauras Vičkačka, Rasa Kiūdytė, Vytautas Laurinaitis, Paulius Aukštikalnis, Andrius Stasiukynas, Taurimas Valys, Beata Valungevičienė, Žilvinas Šilgalis, Laima Nagienė, Neringa Trinskienė, Artūras Bogdanovas ir Alytė Skeberienė.

Etikos ir skaidrumo komisija – Martyna Mickė, Inga Barišauskė, Dorita Visalgienė, Olga Vėbrienė, Vytautas Lamauskas ir Dominykas Gidra.

Kontrolės komisija – Rasa Petrauskienė, Agnė Silickienė, Antanas Kučikas, Gražvydė Masiliūnienė, Sameer Bhaskar ir Jurgis Kazlauskas.

 

Viešieji pirkimai

CVP IS - Centrinė Viešųjų pirkimų informacinė sistema (eviesiejipirkimai.lt)