Šilutės rajonas

Šilutės rajono meras, skyriaus pirmininkas – Vytautas Laurinaitis.

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook

 

 

MERO IR JO KOMANDOS 2023–2027 METŲ VEIKLOS KRYPTYS

 

Savivaldoje – aktyvios ir darnios savivaldos plėtojimas vietos bendruomenėse.

 

Ekonomikoje – patrauklios aplinkos kūrimas vietos verslui. Atsinaujinančių energijos šaltinių plėtra.

 

Viešojoje infrastruktūroje – viešųjų erdvių pritaikymas darniam judumui ir rekreacijai. Daugiabučių namų renovacija.

 

Socialinėje apsaugoje – socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra.

 

Sveikatos apsaugoje – Šilutės ligoninės renovacija ir esamų paslaugų kokybės gerinimas ir jų tęstinumas.

 

Švietime – švietimo įstaigų renovacija, gamtos mokslų ir robotikos laboratorijų veiklos sklaida.

 

Jaunimo politikoje – paslaugų spektro ir darbo formų su jaunais žmonėmis plėtra.

 

Kultūroje – kultūros įstaigų inovatyvios veiklos plėtojimas.

 

Sporte – sporto bazių renovacija, įrangos atnaujinimas ir naujos sporto arenos statyba.

 

Turizme – turistinių objektų ir vandens turizmo infrastruktūros plėtra.

 

Aplinkosaugoje – vandentiekio ir nuotekų inžinerinių tinklų renovacija ir plėtra.

 

Žemės ūkyje – melioracijos įrenginių atnaujinimas ir polderių rekonstrukcija.

 

 

Miela Šilutės savivaldybės bendruomene,

 

Jūs pasitikėjote manimi ir, manau, aš Jūsų nenuvyliau, darbais pateisinau savo žodžius. Todėl  šiandien jau galime didžiuotis ir džiaugtis dideliais nuveiktais darbais, bet dar daug ką turime  nuveikti kartu savo krašto ateičiai.

 

Kviečiu visą Šilutės savivaldybės bendruomenę tikėti ir pasitikėti manimi bei visa mano komanda dėl gražesnio ir patrauklesnio Šilutės krašto ateities.