Kaišiadorių rajonas

Kaišiadorių rajono skyriaus pirmininkė – Dalia Bagdzevičienė.

 

Įkvėpkime naujos gyvybės Kaišiadorių kraštui !

 

Esu įsitikinusi, kad Kaišiadorių rajono gyventojų dalyvavimas rengiant, diskutuojant ir priimant sprendimus, stiprina bendruomenę, o jos lyderiams suteikia galimybę aktyviau kovoti už geresnę gyvenimo kokybę. Esame atviri pažangioms idėjoms, iniciatyvoms, įsiklausysime į visų piliečių rūpesčius ir kartu padarysime, kad Kaišiadorių rajone būtų:

 

- pritraukiamos investicijos, kuriamos darbo vietos;

 

- sudaromos sąlygos verslo aplinkai gerinti, remiant smulkųjį ir vidutinį verslą, skatinant šeimos verslą;

 

- pasinaudojant valstybės investicinėmis programomis ir priemonėmis vystoma savivaldos infrastruktūra (vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklas, vandens tiekimo, nuotekų valymo, pigios elektros energijos ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemos).

 

- inicijuojamas nemokamas viešasis transportas;

 

- plečiama socialinių būstų statyba, daugiabučių namų renovacija;

 

- didinamas jaunimo užimtumas bei skatinamas verslumas;

 

- sudaromos vienodos galimybės įgyti kokybišką išsilavinimą;

 

- sudaromos sąlygos pagyvenusių žmonių užimtumui didinti, plečiama neįgaliųjų integracija į visuomenę;

 

- plėtojama kultūros sklaida;

 

- įgyvendinamos sveikatos prevencinės programos, propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, teikiama kokybiška sveikatos priežiūra;

 

- efektyviai panaudojama ES parama, europinės lėšos pasiekiamos kiekvienam gyventojui;

 

- gerinamas smulkių projektų prieinamumas;