Jurbarko rajonas

 

Jurbarko rajono skyriaus pirmininkas – Liudmila Norkaitienė.

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook

  

METAS JURBARKO SAVIVALDAI VEIKTI VARDAN JURBARKO KRAŠTO ŽMONIŲ! 

Mes laikomės moralios politikos, skaidrumo, viešojo intereso viršenybės, tarimosi kultūros, atvirumo, įtraukimo ir demokratijos principų. Savivaldos vizija – tarimosi su gyventojais kultūra, profesionaliai ir skaidriai gyventojams tarnaujanti vietos valdžia. 

 

DEMOKRATIJOS, ATSKAITOMYBĖS IR SKAIDRUMO PRINCIPAIS GRĮSTAS VIETOS VALDYMAS 

Didinsime gyventojų galimybes aktyviai dalyvauti priimant savivaldos sprendimus, sudarysime galimybes seniūnijoms ir bendruomenėms savarankiškai dalyvauti perskirstant investicijas, turimas lėšas, veiksime dalyvaujamojo biudžeto principais.


Sieksime, kad savivaldybės administracija būtų atvira gyventojams, jos darbas – be perteklinio biurokratizmo, o darbuotojai – kompetentingi ir paslaugūs profesionalai.

 

PRIEINAMOS IR KOKYBIŠKOS VIEŠOSIOS PASLAUGOS

Vystysime racionalų viešųjų paslaugų tinklą, pritaikytą šeimos poreikiams, sudarantį galimybes lengvai pasiekti darželius, mokyklas, sveikatos priežiūros, socialines ir kitas paslaugas.


Sieksime, kad paslaugos būtų prieinamos fiziškai ir finansiškai – vaikai galės lankyti jiems reikiamus būrelius, darželius, žmonės su negalia ar senjorai pasieks paslaugas savarankiškai.

 

VERSLUI PALANKI APLINKA IR PAŽANGUS SAVIVALDOS ŪKIS 

Sieksime maksimaliai išnaudoti savivaldos skolinimosi ir valstybės investicinių programų galimybes, siekiant vystyti savivaldos infrastruktūrą (vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemas, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklą, pigios elektros energijos ir centralizuoto šilumos tiekimo sistemas).


Didinsime savivaldybės ambiciją pasigaminti visą reikiamą elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių.


Užtikrinsime, kad savivaldos infrastruktūra būtų palanki kurti darbo vietas bei pradėti verslo ir socialines iniciatyvas.