Alytaus miestas

 

Alytaus miesto skyriaus pirmininkas – Rasa Radauskienė.

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook

 

Vardan Alytaus, vardan Lietuvos dabar ir visados!

 

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – atvira centro kairės politinė jėga.

 

Mes turime aiškią savivaldos raidos viziją. Jos centre – tarimosi su gyventojais kultūra bei profesionaliai ir skaidriai gyventojams tarnaujanti vietos valdžia.

 

Mūsų vizija – visapusiška kiekvieno alytiškio gerovė, saugios ir laimingos šeimos, patogi bei estetiška aplinka, vietos valdžios parama vystyti verslus, tobulinti profesinius įgūdžius, dirbti bei užsidirbti. Todėl būtini savivaldos pokyčiai šiose srityse:

 

 - Efektyvus miesto įstaigų valdymas ir tarybos sprendimų įgyvendinimas jose;

 

 - Vieša tarybos komitetų ir komisijų posėdžių transliacija;

 

- Kokybiškas vaikų ugdymas, tinkama švietimo aplinka, pakankamas švietimo lėšų skyrimas, dėmesys švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir oriam darbo užmokesčiui, finansinės naštos tėvams mažinimas;

 

- Efektyvi sveikatos priežiūra ir socialinė gerovė - užtikrinsime operatyvų medicinos bei slaugos paslaugų prieinamumą;

 

- Patogi ir saugi gyvenamoji aplinka, daugiabučių namų modernizavimas, savivaldybės lėšomis įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės, paslaugų ir aplinkos pritaikymas negalią turintiems žmonėms;

 

- Pagrįsta komunalinių paslaugų bei atliekų surinkimo kaina atitiks kokybę ir gyventojų lūkesčius;

 

- Nemokamas viešasis transportas;

 

- Nemokamas vaikų maitinimas ugdymo įstaigose;

 

- Didinsime gyventojų galimybes aktyviai dalyvauti priimant savivaldos sprendimus, sudarysime galimybes seniūnaitijoms ir bendruomenėms savarankiškai dalyvauti perskirstant investicijas bei turimas lėšas.

 

Sieksime sutelkti savivaldybės tarybą, atskirų politinių partijų ir komitetų atstovus bendram darbui, kad ir pozicija, ir opozicija už priimtus sprendimus jaustų atsakomybę rinkėjams.