Alytaus rajonas

Alytaus rajono skyriaus pirmininkas – Aurimas Truncė.

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook

 

Gerbiami Alytaus rajono gyventojai,

 

Tvirtai tikime, kad einant tik atvirumo, demokratiškumo, skaidrumo ir bendruomeniškumo keliu galima kurti deramus pokyčius savo krašte. Kartu mes galime kurti tokį rajoną, kuriame būtų gera gyventi, dirbti, ilsėtis, tokį, kurio neaplenktų investicijos ir nepaliktų jauni žmonės, tokį, kuriame kurtųsi nauji verslai ir gerai apmokamos darbo vietos.

 

Metas pokyčiams!

 

Tikime, kad tik atvirumo, demokratiškumo, skaidrumo ir bendruomeniškumo keliu einant galima kurti deramus pokyčius savo krašte.

 

Duoto žodžio laikymasis, ryžtingų sprendimų priėmimas, nebijojimas pokyčių ir iššūkių, nesižarstymas pažadais – tuo vadovaujamės kiekvieną dieną.

 

Tvirtai žinome, kad Alytaus rajono gyventojai verti matomų darbų, vedančių mūsų kraštą į priekį!

 

Mūsų aiškus planas:

- Finansavimo didinimas gatvių, kelių asfaltavimui, šaligatvių, apšvietimo, viešųjų erdvių tvarkymui ir priežiūrai, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai.

 

- Kokybiškų sveikatos paslaugų užtikrinimas ir eilių pas gydytojus, specialistus trumpinimas.

 

- Naujų vietų steigimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pedagogų kvalifikacijos kėlimas, mokytojų padėjėjų skaičiaus didinimas.

 

- Paramos sistemos stiprinimas šeimoms ir krizes patiriantiems asmenims.

 

- Integralios pagalbos ir mobilių medicinos paslaugų stiprinimas.

 

- Viešojo transporto darbo organizavimas pagal gyventojų poreikius, e-bilieto įdiegimas, autobusų stotelių plėtra.

 

- Savivaldybės ir verslo bendradarbiavimo skatinimas, paramos verslui didinimas.

 

- Pažintinių pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas.

 

- Bendruomenių iniciatyvų ir jaunimo užimtumo skatinimas, vaikų verslumo įgūdžių ugdymas.

 

- Sporto paslaugų plėtra ir sporto erdvių pritaikymas visuomenės poreikiams.

 

- Suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą programos įgyvendinimas.

 

- Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas.      

 

KARTU galime sukurti tokį rajoną, kuriame būtų gera gyventi, investuoti, pažinti, atrasti, kuriame kurtųsi nauji verslai ir gerai apmokamos darbo vietos. 

 

Mes tam pasiruošę! Turime planą, darbščią komandą ir didelį ryžtą įrodyti, kad galime gyventi kitaip!