Demokratai „Vardan Lietuvos“ ragina ministrą G. Jakštą prisiimti politinę atsakomybę dėl chaoso švietimo sistemoje

Demokratai „Vardan Lietuvos“ ragina ministrą G. Jakštą prisiimti politinę atsakomybę dėl chaoso švietimo sistemoje

Seimo Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ šiandien pateikė rezoliuciją „Dėl situacijos švietime“. Priimti rezoliuciją siūlantys demokratai ragina Vyriausybę imtis neatidėliotinų veiksmų, kad problemos švietimo sistemoje nedelsiant būtų imtos realiai spręsti, taip pat išspręsti klausimą dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro Gintauto Jakšto ir viceministro Ramūno Skaudžiaus atstatydinimo iš užimamų pareigų.

Rezoliucijoje pabrėžiama, kad svarbu išsiaiškinti nepasirengusias tinkamai įgyvendinti inicijuotų švietimo sistemos pokyčių atsakingas institucijas ir asmenis, juos viešai paskelbti, įvertinti veiklą ir kompetencijas eiti atitinkamas pareigas.

Taip pat demokratai pabrėžia, kad mokyklų tinklo pertvarką būtina vykdyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seime atstovaujamų politinių partijų „Susitarimo dėl Lietuvos švietimo politikos (2021–2030) suteikti savivaldybėms daugiau savarankiškumo ir atsakomybės už racionalų švietimo lėšų panaudojimą, tinklo efektyvumą bei ugdymo(si) rezultatus“, už regioninių gimnazijų išsaugojimą. O mokymo lėšas iš valstybės biudžeto skirti valstybinių ir savivaldybių mokyklų klasėms kaip ir nevalstybinėms mokykloms;

Kaip sako Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotų pokyčių gausa vyksta fragmentuotai ir nėra aiškaus, ištekliais pagrįsto jų įgyvendinimo plano, taip pat nepasirengta atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimui, vėluojama su  vadovėlių ir metodinės medžiagos, skaitmeninio ugdymo turinio parengimu.

„Taigi būtina nedelsiant atlikti daugybę darbų. Pavyzdžiui, priimti sprendimą dėl tarpinių patikrinimų adekvataus užduočių įvertinimo, atsižvelgiant į nekorektiškų užduočių galimą poveikį mokinių atliktų užduočių įvertinimui, nustatyti tarpinio įvertinimo nekorektiškumo įgyvendinimo priežastis ir pateikti tarpinio įvertinimo ir valstybinių brandos egzaminų tarpusavio sąryšio modelį“, – pabrėžia  prof. habil. dr. V. Targamadzė.

Be to, priduria Demokratų frakcijos narė, ypač svarbios valstybinių brandos egzaminų užduočių korektiškos formuluotės, adekvačios vertinimo normos ir kt., nes brandos egzaminai jaunam žmogui vienas esminių laikotarpių.

„Kartu būtina sukurti ir  įdiegti  centralizuotos didaktinės stebėsenos modelį, sudarantį galimybes laiku pastebėti didaktinius nesklandumus ir projektuoti jų savalaikę įveiką“, – teigia prof. habil. dr. V. Targamadzė.

Pasidalinti: