Varėnos rajonas

Varėnos rajono skyriaus pirmininkas – Virginijus Varanavičius.

 

VARDAN SAVO KRAŠTO ŽMONIŲ!

 

Mūsų vizija – visapusiška kiekvieno savivaldybės gyventojo gerovė, saugios ir laimingos šeimos, galimybės ir vietos valdžios parama vystyti verslą, dirbti ir užsidirbti. Sieksime, kad kiekvienas gyventojas galėtų pasijusti tikru savo krašto šeimininku. Tam būtini savivaldos pokyčiai šiose srityse:

 

- Demokratijos ir skaidrumo principais grįstas valdymas:

 

Kursime savivaldos dialogo su gyventojais kultūrą, sudarysime sąlygas seniūnijoms ir bendruomenėms savarankiškai dalyvauti perskirstant finansines lėšas dalyvaujamojo biudžeto principais.

 

Savivaldybės administracija turi būti atvira ir tarnaujanti gyventojams:

- Prieinamos ir kokybiškos viešosios paslaugos:

 

Vystysime racionalų paslaugų tinklą, sudarantį galimybes lengvai pasiekti darželius, mokyklas, sveikatos priežiūros, socialines ir kitas paslaugas. Sieksime, kad jos būtų prieinamos tiek fiziškai, tiek finansiškai – vaikai turėtų galimybes lankyti jiems reikiamus būrelius. Žmonės su negalia,  senjorai galėtų pasiekti jiems reikalingas paslaugas savarankiškai. Padėsime šeimoms kurti savo gerovę: plėtosime municipalinio būsto programas, mokestines ir kitokias lengvatas, didinančias šeimos socialinį saugumą ir skatinančias jos darną.

 

- Verslui palanki aplinka ir pažangus savivaldos ūkis:

 

Sieksime, kad infrastruktūra būtų palanki kurti darbo vietas bei pradėti verslo ir socialines iniciatyvas. Užtikrinsime pagalbą gyventojams adaptuotis prie darbo rinkos pokyčių.

 

Sieksime maksimaliai išnaudoti savivaldos skolinimosi ir kitas galimybes siekiant vystyti savivaldos infrastruktūrą (vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemas, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklą, būstų statybą). Keisime daugiabučių renovacijos modelį, kai savivaldybės administracija tampa tarpininku tarp gyventojų ir bankų.

 

- Parama kultūros ir sporto veiklai, iniciatyvoms ir projektams.

 

Mūsų prioritetas – harmoningas Varėnos miesto augimas, dėmesys mus supančiai aplinkai, žmonių gyvenimo kokybei.