Trakų rajonas

Trakų rajono skyriaus pirmininkas – Vytautas Zalieckas.

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook

 

 

Mieli gyventojai,

 

ar galvojate, kad vis didėjančios kainos už šildymą, vandenį ir šiukšles yra per aukštos?

 

Ar pritariate, kad rajono valdyme turi būti mažiau korupcijos ir „savų“ protegavimo?

 

Ar sutinkate, kad viešosios paslaugos, švietimas ir medicina turi būti kokybiškos ir prieinamos visiems vienodai?

 

Jeigu nors į vieną klausimą atsakėte: „TAIP“, reiškia mes esame kartu ir siekiame to paties - geresnės ateities mūsų gyventojams ir mūsų kraštui.

 

 

Tam reikia mūsų bendro darbo:

 

- Kursime kryptingą ir stabilią ilgalaikę strategiją, numatant kaip vystysis mūsų rajonas ir įvertinant miestų ir miestelių plėtrą su augančiu viešųjų paslaugų poreikiu.

 

- Sutvarkysime kelių infrastruktūrą ir gyvenviečių apšvietimą pagal aiškius ir vienodus kriterijus.

 

- Ieškosime galimybių sumažinti komunalinių paslaugų kainas, reikalaujant atsakomybės iš paslaugų tiekėjų ir ginant gyventojų interesus.

 

- Formuosime efektyvią švietimo sistemą, nuoširdžiai išdiskutuojant ir atsižvelgiant į gyventojų poreikius.

 

- Užtikrinsime reikšmingą paramą ir socialinę pagalbą su sunkumais susiduriantiems gyventojams.

 

- Išlaikysime optimalų medicinos įstaigų tinklą, kad pagalba būtų greita ir profesionali.

 

- Kursime kokybišką aplinką laisvalaikiui ir poilsiui, bendradarbiaujant ir palaikant bendruomenių iniciatyvas.

 

- Palaikysime ir skatinsime verslą, pastoviai derinant planus, sudarant vienodas sąlygas ir mažinant biurokratinius trukdžius.

 

- Tausojančiai ir tvariai naudosime turimas gamtos ir kultūros paveldo vertybes.

 

- Ieškosime idėjų ir naujovių, užtikrindami, kad visos investicijos būtų skaidrios ir gerai apgalvotos.

 

 

Nereikia žadėti, reikia imtis konkrečių darbų. Tikiu, kad mes galime tai padaryti. Galime Tai padaryti kasdieniu nuoširdžiu ir atsakingu darbu! Galime tai padaryti BENDROMIS JĖGOMIS!