Tauragės rajonas

Tauragės rajono skyriaus pirmininkas – Silverijus Statkus.

 

Mūsų kraštas gali pasigirti puikiais savo sričių specialistai, aktyviu jaunimu, jaunomis šeimomis, sumaniais ūkininkais, veikliais ir kūrybingais  miesto ir kaimo bendruomenėmis. Atėjo laikas esminėms pozityvioms permainoms mūsų krašte. Tik kartu galime toliau dirbti, kad rajonas klestėtų. Pasisakome už efektyvią savivaldą, žmonių gyvenimo gerinimą, ekonomikos plėtrą ir infrastruktūros gerinimą Tauragėje.

 

Mums rūpi gimtojo krašto ateitis, kokybiška čia gyvenančių žmonių gerovė, todėl  pasižadame vadovautis teisingumo, protingumo bei skaidrumo principais, būti atviri visuomenei bei viešai ir laiku informuoti apie priimtus sprendimus.

 

Mūsų prioritetai:

 

- Skatinti gyventojų dalyvavimą formuojant rajono politiką, ugdyti bendruomeniškumą. Siekti kokybiškesnio dialogo su rajono gyventojais bei didinti gyventojų pasitikėjimą savivaldos institucijomis.

 

- Sudaryti sąlygas verslų kūrimuisi, investuotojų pritraukimui Tauragėje, siekiant sukurti  naujas darbo vietas. Užtikrinti pagalbą persikvalifikuoti ir adaptuotis prie darbo rinkos pokyčių.

 

- Gerinti infrastruktūrą ir jos plėtrą ( vietinės reikšmės kelių ir gatvių rekonstrukcija ir asfaltavimas).

 

- Stiprinti psichologų, socialinių darbuotojų, priklausomybių konsultantų ir kitų socialinių paslaugų pagalbos tinklą. Vystyti racionalų viešųjų paslaugų tinklą, pritaikytą šeimos poreikiams ir sudarant galimybes lengvai pasiekti darželius, mokyklas, sveikatos priežiūros, socialines ir kitas paslaugas.

 

- Skatinti ir remti sveikos gyvensenos programas.

 

- Derinti kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos, bendruomenių, verslininkų, rajono žemdirbių ir valdžios poreikius.

 

Veikime kartu, nes tik kartu atnešime teigiamą pokytį ir kokybiškas permainas į mūsų kraštą!