Raseinių rajonas

Raseinių rajono skyriaus pirmininkė – Regina Klevinskienė.

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook

 

 

VARDAN RASEINIŲ KRAŠTO ŽMONIŲ!

 

Turime aiškią savivaldybės raidos viziją: visapusiška kiekvieno savivaldybės gyventojo gerovė, saugios ir laimingos šeimos, galimybės, ir vietos valdžios parama vystyti verslą, dirbti ir užsidirbti. Kad  kiekvienas gyventojas galėtų pasijusti tikru savo krašto šeimininku, būtini savivaldos pokyčiai šiose srityse:

 

Demokratijos ir skaidrumo principais grįstas valdymas

 

Kursime savivaldos dialogo su gyventojais kultūrą, skaidriai naudosime Savivaldybės biudžeto lėšas, būsime nepakantūs nepotizmo atvejams Savivaldybės administracijoje, įmonėse ir įstaigose. Savivaldybės įmonių ir įstaigų veikla turi būti efektyviai orientuota gyventojų poreikiams tenkinti.

 

Savivaldybės administracija turi būti atvira ir tarnaujanti gyventojams.

 

Prieinamos ir kokybiškos paslaugos

 

Vystysime racionalių paslaugų tinklą, sudarantį galimybes lengvai pasiekti švietimo, sveikatos priežiūros įstaigas.  Sieksime, kad vaikai turėtų galimybes lankyti jiems reikiamus būrelius, žmonės su negalia ar senjorai pasiektų paslaugas. Plėtosime municipalinio būsto programas, mokestines ir kitokias paskatas, didinančias šeimos socialinį saugumą ir skatinančias jos darną. Pasisakome už sporto komplekso statybą, tęsime sporto klubų rėmimą.

 

Verslui palanki aplinka ir pažangus savivaldos ūkis

 

Sieksime, kad Raseinių krašto infrastruktūra būtų palanki kurti darbo vietas bei pradėti verslo ir socialines iniciatyvas. Skatinsime gyventojus ir verslą prisijungti  prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo, skatinsime įdiegti „vienos sąskaitos“ atsiskaitymo centrą. Remsime „žaliosios“ energijos programas.

 

Drąsiai sieksime sėkmės Raseinių kraštui.