Radviliškio-Pakruojo skyrius

 

Radviliškio-Pakruojo skyriaus pirmininkė – Jurgita Sidarienė

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook

 

Pasitikėjimas valstybe ir jos valdymu prasideda nuo gyventojų santykio su savivalda. Inovatyvūs ir aplinką tausojantys ūkiški sprendimai turi būti vykdomi nuolat, todėl sieksime maksimaliai ieškoti galimybių vystyti savivaldos infrastruktūrą.

 

Didinsime savivaldybės ambiciją pasigaminti elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Aktyviai skatinsime dalyvauti kitose energijos taupymo iniciatyvose bei sieksime, kad būtų aktyviau renovuojami daugiabučiai pastatai. 

 

Sieksime atnaujinti vietinės ekonomikos augimą, pritraukti investicijų. Užtikrinsime, kad savivaldos infrastruktūra būtų palanki kurti darbo vietas bei pradėti verslo ir socialines iniciatyvas.

 

Sieksime, kad savivaldybės administracija būtų be perteklinio biurokratizmo, darbuotojai – kompetentingi profesionalai. Gerinsime gyventojų informavimą, stiprinsime vidaus auditą, kad jis taptų efektyviu administracijos ir biudžetinių įstaigų darbo gerinimo įrankiu.

 

Inicijuosime programą „Kurk savo kraštui“, kurioje pasitelksime svetur dirbančius talentingus žmones, norinčius padėti savo gimtajam kraštui.

 

Mūsų komandos tikslas – modernus ir ekonomiškai stiprus Radviliškio kraštas. Visapusiška kiekvieno savivaldybės gyventojo gerovė, saugios ir laimingos šeimos, patogi ir estetiška aplinka, vietos valdžios parama verslo vystymui, galimybės tobulinti profesinius įgūdžius, dirbti ir užsidirbti, kad kiekvienas gyventojas galėtų pasijusti tikru savo krašto šeimininku.

 

Tikime, kad priimdami sprendimus nepristigsime ryžto ir drąsos, netrypčiosime vietoje, gebėsime greitai ir atsakingai reaguoti į gyventojų problemas.