Panevėžio rajonas

Panevėžio rajono skyriaus pirmininkas – Petras Nevulis.

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook

 

Sieksime, kad savivalda tarnautų žmonėms, o ne siaurų interesų grupėms.

 

Mūsų vizija – augantis ir patrauklus Panevėžio rajonas, kuriame kiekvienam gera ir patogu gyventi, plėtojama žalioji energija bei puoselėjamos krašto tradicijos.

 

Tam esame pasiryžę atiduoti visą savo patirtį. Aktyviai bendrausime su verslininkais ir ūkininkais, skatinant investicijas į rajoną ir naujų darbo vietų kūrimą. Užtikrinsime Savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų darbo efektyvumą, atsakingą savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą, plėtojamą komunalinių paslaugų tinklą ir kokybės gerinimą bei kainų kontroliavimą. Savivaldybei pavaldžiose gydymo įstaigose sieksime užtikrinti reikalingų gydymo paslaugų spektrą ir kokybę. Stebėsime gyvenviečių gatvių bei šaligatvių priežiūrą, žvyrkelių greideriavimą bei jų asfaltavimą, dviračių takų plėtojimą. Skatinsime ir remsime aktyvią bendruomenių veiklą. Tęsime pradėtus darbus ir imsimės naujų iniciatyvų dėl darnaus bei ekonomiškai stipraus Panevėžio rajono ir laimingų jame gyvenančių žmonių.

 

Pradėkime naują, demokratijos principais grįstą savivaldą, kartu kurkime mūsų visų gerovę.

 

Esame pasiruošę ne valdyti rajoną, o tarnauti rajono žmonėms ir dirbti vardan jų gerovės.