Mažeikių rajonas

Mažeikių rajono skyriaus pirmininkė – Laima Nagienė.

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook

 

 

Ypatingą dėmesį skirsime: 

 

Savivaldos institucijų veiklai - ji turi būti skaidri, suprantama, pasiekiama, paslaugos – kokybiškos ir tinkamos. Skatinsime gyventojus dalyvauti savivaldos finansų paskirstyme – įgyvendinant dalyvaujamojo biudžeto principus. Plėtosime bendradarbiavimą su Seimo nariais, kad būtų pasiekti patys geriausi rezultatai rajono gyventojų naudai.

 

Rajono infrastruktūros tobulinimui, kad susisiekimo komunikacijos ir inžineriniai tinklai būtų kokybiški, modernūs, elektros energija būtų gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, steigtųsi susijusios bendrijos, pastatai ir gyvenamieji namai būtų modernizuojami, mažėtų šiluminės energijos suvartojimas, panaudojant atliekinę šilumą iš AB ORLEN Lietuva.

 

Teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimui, kad jos būtų pasiekiamos ir pakankamos. Padėsime įgyvendinti specialistų pritraukimo programas, inicijuosime ligoninės patvirtinimą rezidentūros baze, sieksime Visuomenės sveikatos biuro paslaugų apimties didėjimo ir užtikrinsime jų prieinamumą visiems gyventojams, sieksime, kad būtų įgyvendinamas sporto ir pramogų komplekso statybos projektas ir analizuosime kokių dar paslaugų reikia gyventojams ir kaip tokius poreikius patenkinti.

 

Verslui palankios aplinkos kūrimui, kad plėstųsi pramoninė veikla, būtų galimybių profesiniam tobulėjimui, padėsime įgyvendinti specialistų pritraukimo programas, gerinsime sąlygas kaimo vietovėse vystyti žemės ūkį ir alternatyvias veiklas, glaudžiai bendradarbiausime su verslo sektoriumi.