Marijampolė

Marijampolės skyriaus pirmininkas – Kęstutis Mažeika.

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook

 

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ laikosi moralios politikos, skaidrumo, viešojo intereso viršenybės, tarimosi kultūros, atvirumo, įtraukimo ir demokratijos principų.

 

Mūsų komandos narių branduolį sudaro įvairiose srityse dirbantys bendruomenių, profesinių grupių lyderiai gebantys įgyvendinti pokyčius. Mes turime aiškią savivaldos raidos viziją. Jos centre - tarimosi su gyventojais kultūra bei profesionaliai ir skaidriai gyventojams tarnaujanti vietos valdžia.

 

Mūsų vizija – visapusiška kiekvieno savivaldybės gyventojo gerovė, saugios ir laimingos šeimos, patogi ir estetiška aplinka, galimybės ir vietos valdžios parama vystyti verslą, mokytis, dirbti ir užsidirbti. Kad kiekvienas gyventojas galėtų pasijusti tikru savo krašto šeimininku.

 

Marijampolei reikia lyderystės ir atvirumo, nes iki dabar sprendimai priimami savame rate, politikai atsiriboję nuo bendruomenių, neįgalina ir neįtraukia į sprendimus nešališkų gyventojų, atsilieka nuo verslo, savo neveiklumu slopina vietos vystymosi ir augimo ambicijas, dėl ko Lietuvos savivaldybių reitinge, per paskutinius penkerius metus, Marijampolės savivaldybė nukrito iš 8 net į 30 vietą.

 

Savivaldoje įgyvendinsime būtinus pokyčius:

 

Didinsime gyventojų galimybes aktyviai dalyvauti priimant savivaldos sprendimus, sudarysime galimybes seniūnijoms ir bendruomenėms savarankiškai dalyvauti perskirstant investicijas, veiksime dalyvaujamojo biudžeto principais. Daugiafunkcinės arenos statyba taps ne daugiamečių pažadų, o realiu projektu.

 

Gyventojų apklausos ir vieši aptarimai taps norma. Plėtosime Kurk savo kraštui programą, suteikiančią galimybę didžiuosiuose miestuose ar kitose šalyse dirbantiems talentams prisidėti prie savo gimtojo krašto ateities kūrimo.

 

Esame tikri – MARIJAMPOLĖ GALI GERIAU!