Lazdijų rajonas

Tikime, kad sąžininkai kartu dirbdami pasieksime, kad:

 

- rajono neaplenktų investicijos, džiaugtumėmės ūkininkų ūkių ir ilgus metus rajone veikiančio verslo plėtra;

 

- Lazdijų rajonas taptų kultūrinio ir pažintinio turizmo mėgėjų traukos vieta;

 

- gyventojams sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos būtų teikiamos kokybiškos ir savalaikės;

 

- stiprėtų švietimo, kultūros ir sporto sritys, būtų investuojama tiek į materialų, tiek į nematerialų turtą;

 

- gerėtų viešoji ir bendruomenėms priklausanti infrastruktūra ir gyvenamoji aplinka;

 

- mokytis visą gyvenimą būtų įdomu, ypatingas dėmesys būtų skiriamas senjorams, Trečiojo amžiaus universiteto studentų, bendruomenių veikloms ir projektams;

 

- vaikų, jaunimo, šeimų auginančių vaikus poreikiai išliks svarbiu prioritetu, nuo ugdymo kokybės, sporto centro statybos, kitų laisvalaikio zonų įrengimo rajone iki jaunimo įdarbinimo programos, stovyklų ir jų iniciatyvų finansavimo – man svarbu tai, kas svarbu jiems.