'

Lazdijų rajonas

 

Lazdijų rajono merė, skyriaus pirmininkė – Ausma Miškinienė.

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook

 

VARDAN LAZDIJŲ KRAŠTO ŽMONIŲ!

 

Pastaraisiais metais kartu susitelkę įveikėme planuotus ir neplanuotus iššūkius, tokius kaip pandemija, nelegalių migrantų krizė ar karo Ukrainoje sąlygotos ekonominės pasekmės. Aš ir mano komanda esame pasiruošę ir toliau dirbti Lazdijų krašto žmonėms. Tikiu, kad tik einant atvirumo, pagarbos ir bendruomeniškumo keliu sukursime ilgalaikius teigiamus pokyčius rajone.

 

Neabejoju, kad sėkmingai užbaigsime šiuo metu pradėtus darbus bei projektus, kartu kursime ir įgyvendinsime naujus. Įsipareigoju tariantis su Jumis įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginį plėtros planą bei jame iškeltus tikslus.

 

Neabejoju, sąžiningai kartu dirbdami pasieksime, kad:

 

- rajono neaplenktų investicijos, džiaugtumėmės ūkininkų ūkių ir ilgus metus rajone veikiančio verslo plėtra;

 

- Lazdijų rajonas taptų kultūrinio ir pažintinio turizmo mėgėjų traukos vieta;

 

- gyventojams sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos būtų teikiamos kokybiškos ir savalaikės;

 

- stiprėtų švietimo, kultūros ir sporto sritys, būtų investuojama tiek į materialų, tiek į nematerialų turtą;

 

- gerėtų viešoji ir bendruomenėms priklausanti infrastruktūra ir gyvenamoji aplinka;

 

- mokytis visą gyvenimą būtų įdomu, ypatingas dėmesys būtų skiriamas senjorams, Trečiojo amžiaus universiteto studentų, bendruomenių veikloms ir projektams;

 

- vaikų, jaunimo, šeimų auginančių vaikus poreikiai išliks svarbiu prioritetu, nuo ugdymo kokybės, sporto centro statybos, kitų laisvalaikio zonų įrengimo rajone iki jaunimo įdarbinimo programos, stovyklų ir jų iniciatyvų finansavimo – man svarbu tai, kas svarbu jiems.