Kupiškio rajonas

Kupiškio rajono skyriaus pirmininkas – Zigmantas Aleksandravičius.

 

Metas pokyčiams !

 

Kupiškis – be pamirštų žmonių !

 

Sieksime pritraukti kuo daugiau investicijų, kurios sukurs naujas darbo vietas, sudaryti palankesnes sąlygas vietinio verslo investicijoms (padaryti nulinį tarifą verslo liudijimams), paslaugų sektoriuose, bei plėtoti turizmą.

 

Padidinsime verslo paramos fondą 300 proc.

 

Dėsime pastangas, išlaikyti optimalų sveikatos priežiūros tinklą savivaldybėje.

 

Sieksime įsiklausyti į bendruomenių pasiūlymus ir remti jų iniciatyvas, padėti bendruomenėms įgyvendinti numatytus projektus.

 

Būtinai ieškosime būdų, kaip stiprinti seniūnijose esančių Kultūros namų materialine bazę.

 

Vykdysime nepatenkinamos būklės šaligatvių/kelių atnaujinimą, dviračių takus bei plėsti jų tinklą.

 

Nuolatinis mano rūpestis ir pastangos bus nukreiptos į rajono kelių transporto infrastruktūros gerinimą, kuris bus pagrįstas proporcingumo kriterijumi.

 

Ieškosime būdų plėsti automobilių stovėjimo aikštelės daugiabučių mikrorajonuose.

 

Skaidrinsime ir viešinsime savivaldybės viešuosius pirkimus.

 

Daugiau lėšų nukreipsime aprūpinant pedagogus ugdymo priemonėmis.

 

Skirsime ypatingą dėmesį žmonių su negalia gyvenamosios ir visuomenės aplinkos pritaikymui. Pritaikysime miestą neįgaliesiems (pakylos užvažiavimams šaligatviuose, patekimai į valdiškas įstaigas).

 

Stengsimės išlaikyti savivaldybei priklausomas įmones, kad esant galimybei pasinaudoti fondais arba programomis, stiprinant įmonių materialinę bazę.

 

Sieksime nuoširdaus ir skaidraus savivaldos darbo žmonėms.

 

Plėsime Kupiškio Marių infrastruktūrą (įrengti jachtų prieplauką).

 

Sieksime Kupiškio rajono savivaldybėje socialinio taksi pagal kitų miestų pavyzdžius.