Klaipėdos rajonas

Klaipėdos rajono skyriaus pirmininkas – Edmundas Zbarauskas.

 

Vardan Klaipėdos rajono.

Darbais, ne žodžiais.

 

Mūsų vizija – visapusiška kiekvieno rajono gyventojo gerovė, saugios ir laimingos  šeimos, patogi ir estetiška aplinka, galimybės ir vietos valdžios parama vystyti verslą, tobulinti profesinius įgūdžius, dirbti ir užsidirbti.

 

Pagrindiniai veikos prioritetai:

 

- Išasfaltuoti rajono keliai, sutvarkyti šaligatviai, dviračių takai, sutvarkyti daugiabučių kiemai, automobilių aikštelės, apšviestos gatvės.

 

- Naujos darbo vietos, investicijų pritraukimas, smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas.

 

- Bendruomenės ir jaunimo organizacijos – valdžios institucijų partneris.

 

- Pagalba šeimoms, vietų darželiuose ir mokyklose užtikrinimas.

 

- Dėmesys popamokiniam vaikų ugdymui, sveikai gyvensenai.

 

- Parama vaikų ir profesionaliam sportui, infrastruktūros gerinimas.

 

- Nusikaltimų prevencijos programų kontrolė.

 

- Naujų erdvių poilsiui kūrimas.

 

- Sodininkų bendrijų integravimas į visavertį rajono gyvenimą.

 

- Rajono kultūros paveldo saugojimas.

 

- Daugiabučių renovacijos skatinimas.

 

- Efektyvus ES ir biudžeto lėšų naudojimas.

 

- Skaidri ir efektyvi Savivaldybei priklausančių įstaigų, įmonių veikla.

 

- Visų politinių jėgų, bendruomenių, gyventojų ir Savivaldybės darbuotojų sutelkimas bendram darbui.

 

- Matyti ir girdėti visas rajono gyventojų problemas, neskirstant jų į svarbias ir nereikšmingas.

 

- Ūkiškas požiūris į projektus, kad jie būtų ne tik skambiai pradedami, bet ir laiku užbaigiami.

 

- Profesionaliai ir skaidriai gyventojams tarnaujanti vietos valdžia.

 

Kad kiekvienas gyventojas galėtų pasijusti tikru savo rajono šeimininku, būtini savivaldos pokyčiai.