Kelmės rajonas

Kelmės rajono skyriaus pirmininkė – Jolita Koryznienė.

 

Socialinio tinklo paskyra: Facebook

 

 

VARDAN LIETUVOS, VARDAN KELMĖS KRAŠTO!

 

Demokratija, atskaitomybės ir skaidrumo principais grįstas vietos valdymas:

 

- Užtikrinsime viešą savivaldybės tarybos komitetų, komisijų posėdžių transliaciją;

 

- Inicijuosime Kurk savo kraštui programą;

 

- Veiksime dalyvaujamojo biudžeto principais;

 

- Sieksime, kad savivaldybė būtų atvira gyventojams, mažėtų biurokratijos, informacija būtų pateikiama efektyviai;

 

- Organizuosime gyventojų apklausas svarbiais rajono vystymuisi klausimais.

 

 

Prieinamos ir kokybiškos viešosios paslaugos:

 

- Užtikrinsime kokybiškas švietimo paslaugas;

 

- Didelį dėmesį skirsime darželiams, ikimokykliniam ugdymui;

 

- Skatinsime sveiką gyvenseną, pilnavertišką kultūrinį gyvenimą;

 

- Užtikrinsime palankias sąlygas sportuojantiems asmenims;

 

- Kursime patrauklią gyvenamąją aplinką ir paslaugas jaunoms šeimoms, jaunimui;

 

- Sieksime aukštos viešųjų ir komunalinių paslaugų kokybės bei efektyvios kontrolės;

 

- Skatinsime socialinių paslaugų plėtrą, rūpinimąsi senjorais, negalią turinčiais asmenimis;

 

- Stiprinsime sveikatos įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą, ligų prevenciją;

 

- Sieksime vietos kelių, gatvių, takų, viešųjų erdvių, vandentiekio ir nuotekų tinklų, gatvių apšvietimo modernizavimo;

 

- Stiprinsime rajono nevyriausybines organizacijas, kaimo bendruomenes, kaip vietos kultūros ir lyderystės židinius.

 

 

Verslui palanki aplinka ir pažangus savivaldos ūkis:

 

- Įgyvendinsime gamtai draugiškos aplinkos kūrimo programas;

 

- Sieksime, kad savivaldybė pasigamintų reikiamą elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių;

 

- Skatinsime smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, didelį dėmesį skiriant šeimos verslams, amatams;

 

- Optimizuosime savivaldybės turto valdymą, rajono įstaigų veiklos organizavimą;

 

- Kursime Kelmės krašto turizmo, rekreacijos, reabilitacijos paslaugų centrus.