Elektrėnai

Elektrėnų skyriaus pirmininkas – Aleksas Urvakis.

 

Skyriaus socialinio tinklo paskyra: Facebook 

 

 

Mūsų kraštas turi milžinišką potencialą būdamas patogioje geografinėje kryžkelėje tarp keturių sostinių: trijų istorinių – Trakų, Kernavės ir Kauno bei dabartinės mūsų valstybės sostinės – Vilniaus. Turime puikų ir nepakartojamą kraštovaizdį, besivystančią infrastruktūrą bei didžiausią turtą – žmones, kuriems šiai dienai trūksta patikimai ir profesionaliai tarnaujančios vietos valdžios.

 

Tvirtai tikime, kad aktyvūs, atsakingi ir pareigingi mūsų gyventojai, kartu su savivalda gali ir geba kurti bei puoselėti savo kraštą. Mūsų komandos tikslas – visapusiška kiekvieno savivaldybės gyventojo gerovė, saugios ir laimingos šeimos, patogi ir estetiška aplinka, galimybės ir vietos valdžios parama vystyti verslą, tobulinti profesinius įgūdžius, dirbti ir užsidirbti.

 

Savo veikloje vadovaujamės atvirumo, skaidrumo, bendruomeniškumo principais. Tvirtai laikomės duoto žodžio ir žinome, kad tik tokiu keliu eidami galime atnešti deramą pokytį savo tėvynei, kraštui, bendruomenei.

 

Tvirtai tikime, kad bendromis jėgomis galime sukurti naujos kartos savivaldos valdymą, grįstą skaidrumu, atvirumu ir tarimosi su gyventojais kultūra.

 

Su komanda susibūrėme tam, kad būtų visapusiškai pasitikima savivaldos institucija, o sprendimus priimantys valdininkai neštų teisinę bei politinę atsakomybę visuose savivaldos lygiuose.

 

Vardan Elektrėnų krašto. Darbais, ne žodžiais. Tepadeda mums Dievas.

 

Mūsų vizija – visapusiška kiekvieno savivaldybės gyventojo gerovė, saugios ir laimingos šeimos, galimybės ir vietos valdžios parama vystyti verslą, dirbti ir užsidirbti, kad kiekvienas gyventojas galėtų pasijusti tikru savo krašto šeimininku, būtini savivaldos pokyčiai šiose srityse:

 

Demokratijos ir skaidrumo principais grįstas valdymas

Kursime savivaldos dialogo su gyventojais kultūrą, sudarysime sąlygas seniūnijoms ir bendruomenėms savarankiškai dalyvauti perskirstant finansines lėšas dalyvaujamojo biudžeto principais.

Savivaldybės administracija turi būti atvira ir tarnaujanti gyventojams.

 

Prieinamos ir kokybiškos viešosios paslaugos

Vystysime racionalų paslaugų tinklą, sudarantį galimybes lengvai pasiekti darželius, mokyklas, sveikatos priežiūros, socialines ir kitas paslaugas. Sieksime, kad jos būtų prieinamos tiek fiziškai, tiek finansiškai – vaikai turėtų galimybes lankyti jiems reikiamus būrelius; žmonės su negalia ar senjorai pasiektų paslaugas savarankiškai. Padėsime šeimoms kurti savo gerovę: plėtosime municipalinio būsto programas, mokestines ir kitokias paskatas, didinančias šeimos socialinį saugumą ir skatinančias jos darną.

 

Verslui palanki aplinka ir pažangus savivaldos ūkis

Sieksime, kad infrastruktūra būtų palanki kurti darbo vietas bei pradėti verslo ir socialines iniciatyvas. Užtikrinsime pagalbą adaptuotis prie darbo rinkos pokyčių.

Sieksime maksimaliai išnaudoti savivaldos skolinimosi ir kitas galimybes siekiant vystyti savivaldos infrastruktūrą (vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemas, vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklą). Keisime daugiabučių renovacijos modelį, kai savivaldybės administracija tampa tarpininku tarp gyventojų ir bankų.