Skirkite 0,6 % sumokėto GPM Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos"

Įgalinkime demokratiją: kviečiame iki šių metų gegužės mėn. 1 d.  skirti 0,6 proc. sumokėto GPM (gyventojų pajamų mokesčio) Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“. Skirdami paramą prisidėsite prie partijos plėtros ir demokratijos vertybėmis grįstos politinės programos įgyvendinimo Lietuvoje.

Norime priminti, kad skirdami paramą politinei partijai, jūs neprarandate galimybės jos skirti ir mokykloms, darželiams, nevyriausybinėms organizacijoms, profesinėms sąjungoms ar kitiems paramos gavėjams. Jiems galite skirti 1,2 proc. (profesinėms sąjungoms 0,6 proc.) GPM. Paramos skyrimas jums nieko nekainuoja – mokestis jau sumokėtas už praėjusius metus.

Kaip pateikti prašymą?

  1. Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt (prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e. bankininkystę, su e. parašu).

 

  1. Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ (lango viršuje) pasirinkite „Pildyti formą“ (lango kairėje). Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ (lango viduryje) sąraše.

 

  1. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną.

 

  1. Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas:

 

 

  1. Jei parama už 2021 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“.

 

  1. Jei paramą už 2021 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis.

 

  1. Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą (galite įvesti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kodą: 306028696) ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio (pavyzdžiui, 0,6) ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį (nurodykite konkretų partijos skyrių). Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“.

 

  1. Prašymo tvarkymo lange galite pridėti daugiau gavėjų - spausti „Pridėti naują įrašą“ ir toliau atlikti veiksmus, kurie aprašyti 5 žingsnyje. Taip pat galite koreguoti jau pateiktus duomenis. Jei daugiau gavėjų pridėti nenorite/baigėte redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“.

 

  1. Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“.

 

  1. Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“.

 

 Daugiau informacijos galite sužinoti ČIA.