Vytautas Bakas inicijuoja kreipimąsi į Konstitucinį Teismą dėl E. Šileikio teikimo į LAT teisėjus

Vytautas Bakas inicijuoja kreipimąsi į Konstitucinį Teismą dėl E. Šileikio teikimo į LAT teisėjus

Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Vytautas Bakas ketvirtadienį registravo Seimo nutarimo projektą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą. Juo prašoma ištirti, ar Prezidento dekretas dėl Egidijaus Šileikio teikimo į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjus neprieštarauja Konstitucijai ir kitiems įstatymams.

 Parlamentaro V. Bako teigimu, šiuose teisės aktuose yra įtvirtintos sveikatos ir lojalumo patikros procedūros pretendentams į teisėjo pareigas, tačiau jų E. Šileikis neatliko.

 „Konstitucija nustato sveikatos reikalavimus teisėjui. Iš Konstitucijos 115 straipsnio 3 punkto nuostatos, kad teisėjas atleidžiamas iš pareigų dėl sveikatos būklės, darytina išvada, kad teisėju negali būti asmuo, kuris dėl sveikatos būklės negali atlikti teisėjo pareigų. Reikalavimai teisėjams pasitikrinti sveikatą nustatyti ir Teismų įstatyme. Pareiga pretendentams tikrintis sveikatą įtvirtinta Teisingumo ir Sveikatos ministrų įsakyme, kuris suderintas su Teisėjų taryba“, – teigia V. Bakas.

Be to, pasak parlamentaro, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 18 str. 8 dalis nustato procedūras gauti leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, taip pat iš Konstitucijos 109 str. 1 dalies, pagal kurią teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai, teismams kyla pareiga teisingai ir objektyviai išnagrinėti bylas, priimti motyvuotus ir pagrįstus sprendimus.

„Todėl negali būti tokios situacijos, kad teismas, nagrinėdamas bylą, negalėtų susipažinti su byloje esančia valstybės paslaptį sudarančia informacija. Tačiau teisėjas, kuris neatliko pagal įstatymus būtinos patikros, negalėtų nagrinėti bylų, o jau paskirto teisėjo patikra negali būti atliekama, kadangi tai reikštų kišimąsi į jau paskirto teisėjo veiklą. Įstatymai numato, kad bet koks kišimasis į teisėjo ar teismo veiklą yra draudžiamas“, – pažymi V. Bakas.

Parlamentaras nurodo, kad iš Seimui pateiktos medžiagos matyti, jog Nacionalinė teismų administracija 2022 m. kovo 29 d.  pretendentui į LAT teisėjus Egidijui Šileikiui išsiuntė siuntimo tikrintis sveikatą kopiją ir paprašė nedelsiant pasitikrinti sveikatą bei pateikti sveikatos pažymėjimą. Taip pat paprašė teisės aktų nustatyta tvarka užpildyti klausimyną dėl leidimo dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija.

Kovo 29 d. Prezidentas išleido  dekretą, kuriuo teikė Lietuvos Respublikos Seimui skirti buvusį Konstitucinio Teismo teisėją E. Šileikį į minimas pareigas. Kyla abejonių būtent dėl pastarojo dekreto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Teismų bei Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymams.

Pasak V. Bako, Seimui nebuvo pateikta informacija apie tai, kad pretendentas yra gavęs leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, taip pat nėra duomenų apie nustatyta tvarka atliktą sveikatos patikrą. Pasak jo, teisėjo Egidijaus Šileikio kandidatūra į LAT teisėjus Prezidento buvo pateikta skubotai, neįsitikinus, ar pretendentas atitinka Teismų ir Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymų nustatytus reikalavimus, esant akivaizdžioms kliūtims ir jų nešalinant, ignoruojant kompetentingos Nacionalinės teismų administracijos institucijos prašymus pagal paminėtus įstatymus pateikti reikiamus duomenis.

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Linas Kukuraitis pažymi, kad frakcijos nariai vieningai sutaria, jog siekiant atsakingo valstybės valdymo principo visos institucijos ir pareigūnai turi tinkamai įgyvendinti jiems Konstitucijos ir įstatymų numatytus reikalavimus ir suteiktus įgaliojimus.

„Šiuo atveju teisėjų korpusas turi būti formuojamas sąžiningai ir skaidriai, atsižvelgiama į tas aplinkybes, kurios lemia jų tinkamumą ar netinkamumą šiai veiklai. Taip pat iš anksto informuojant visuomenę apie specialioje teisėjų institucijoje svarstomus teisėjų paskyrimo į pareigas klausimus“, - sako L. Kukuraitis.

Tikimasi, kad dėl minėto nutarimo Seimas apsispręs dar šią sesiją. Pagal Konstituciją Seimo nutarimas ištirti, ar aktas atitinka Konstituciją, sustabdo šio akto galiojimą.

Susipažinti su nutarimo projektu dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą galite ČIA.

 

Pasidalinti: