Švietimo rūpesčiai ir sprendimai

Švietimo rūpesčiai ir sprendimai

Spalio 7 d. Seimo narės prof. habil. dr. Vilijos Targamadzės iniciatyva įvyko susitikimas su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Švietimo ir mokslo grupės nariais. Susitikimo metu buvo aptarti švietimo ir mokslo klausimai.

Susitikimo dalyviai išsakė savo pasiūlymus, problemas, kurių dar nemažai yra aukštajame moksle, profesiniame mokyme, bendrajame ugdyme.

Su įtraukiojo mokymo padėtimi, planais bei problemomis supažindino Seimo narės padėjėja profesorė dr. Vilija Grincevičienė. Ji pastebėjo ne tik tai, kad mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių vis daugėja, o su jais dirbti pedagogų bei jų padėjėjų trūksta. „Labai svarbūs integravimo momentai: sveikų ir vaikų su negalia bendravimo, tėvų požiūrio į kitokių vaikų atsiradimą šalia jų ir kiti klausimai“. Ji pateikė savo tyrimo įžvalgas apie įtraukųjį ugdymą, jo įgyvendinimą. Susitikimo dalyviai šiuo klausimu siūlė labiau pasitikėti vietos gyventojų bendruomenėmis, remti jas ir daugiau reaguoti į jų pasiūlymus.

Savivaldybių atstovams rūpi mokyklų tinklo efektyvinimas, kuris neretai remiasi finansiniais kriterijais, o ne nauda mokiniams ir visai švietimo bendruomenei. Diskutuota ir ikimokyklinio ugdymo klausimais. Asmenybės formavimas  prasideda nuo ankstyvojo amžiaus, tad dėmesys ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams yra labai svarbus.

Gyvenimo tempas vis greitėja. Jaunimas nori kuo greičiau įsigyti profesiją ir savarankiškai gyventi, todėl svarbus yra ir profesinis mokymas. Susitikimo dalyviai, remdamiesi esama padėtimi bei praktiniais pavyzdžiais, aptarė profesinio mokymo problemas. Informaciją apie profesinį mokymą parengė Arūnas Plikšnys ir Inga  Veževičienė.

Su aukštojo mokslo pasiekimais ir problemomis supažindino Seimo narės patarėja docentė dr. Dalia Bukelevičiūtė, kuri akcentavo sąsajas tarp 2021 m. rugsėjį pasirašyto politinių partijų susitarimo dėl švietimo ir 2022 m. birželio pabaigoje priimto Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo. 2021 m. pakelta norminė studijų kaina.            

 Pristatytos svarbiausios įstatymo pakeitime  numatytos kryptys susijusios su aukštuoju mokslu, visų pirma prieinamumo didinimas – įvedant trumposios pakopos studijas ir atliepiant socialinę dimensiją (dviejų konkursinių eilių sudarymas). Suvienodinamos stojimo sąlygos – visi stojantieji į aukštąsias mokyklas nuo 2023 m. turės būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus.

Skirtas dėmesys kokybės užtikrinimui: aukštosios mokyklos bus skatinamos už studijų rezultatus valstybės biudžeto lėšomis, įvedami kokybinio vertinimo kriterijai, MTEP vertinimas kas penkerius metus. Pakeistas mokslininkų pareiginės algos koeficientas, mokslo darbuotojų pareigybių apibrėžimas, tyrėjų karjeros apibrėžimas ir konkursų į mokslo darbuotojus sąlygos.

 

Kviečiame spalio 26 d. ir 28 d. prisijungti ir dalyvauti renginiuose:

  • spalio 26 d. 17 val. Consilium educationis seminaras „Lietuvos bendrojo ugdymo mokykla 2050 metais: galimi išsipildymai ir ekspertų norai“. Renginį organizuoja Vilniaus universiteto Ugdymo mokslų institutas.

Moderatorė: Prof. habil. dr. Vilija Targamadzė.

Visa informacija: https://www.facebook.com/events/798050241520422/?ref=newsfeed   

 

  • spalio 28 d. 11.00-13.00 val. tarptautinis forumas „Geresnis mokyklų valdymas = geresnė jaunimo psichikos sveikata?“. Forumą rengia Seimo Švietimo ir mokslo komitetas bendradarbiaujant su Pasaulio Banku.

Moderatorė: Prof. habil. dr. Vilija Targamadzė.

Forumas vyks nuotoliniu būdu. Kviečiame  dalyvauti forume ir registruotis iki spalio 25 d. užpildant registracijos formą čia.

Pasidalinti: