Steigiama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“

Steigiama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“

Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovai praneša steigiantys naują politinę jėgą – partiją.

Kvietimą jungtis į partiją pasirašė visi 13 frakcijos narių: Saulius Skvernelis, Vytautas Bakas, Rima Baškienė, Algirdas Butkevičius, Domas Griškevičius, Linas Kukuraitis, Rūta Miliūtė, Laima Mogenienė, Laima Nagienė, Lukas Savickas, Algirdas Stončaitis, Zenonas Streikus ir Tomas Tomilinas.

Pasak frakcijos seniūno Sauliaus Skvernelio, steigiama partija bus centro kairės politinė jėga, kuri jau turi valstybės valdymo patirtį ir gali imtis atsakomybės už šalies dabartį ir ateitį.

„Kaip nauja frakcija Seime susikūrėme neseniai, tačiau iki šiol jaučiame žmonių palaikymą, sulaukiame daug kreipimųsi iš miestų ir regionų atstovų, kurie panašiai mato dabartinę sudėtingą situaciją Lietuvoje ir nori jungtis bendriems darbams. Partijos formatą matome kaip galimybę visiems susitelkti į platesnį ir stipresnį bendraminčių ratą“, - teigia frakcijos seniūnas S. Skvernelis.

Nuo šiandien Lietuvos gyventojai gali tapti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ steigėjais ir taip prisidėti prie jos įkūrimo. Norintys būti partijos steigėjais yra kviečiami registruotis interneto tinklapyje www.demokratai.lt, taip pat galima susisiekti tiesiogiai ir su pačiais frakcijos atstovais. Naujienas galima sekti ir feisbuko paskyroje – Demokratai „Vardan Lietuvos“.

„Lietuvoje šiuo metu visi yra paveikti trijų krizių: pandemijos, neteisėtos migracijos ir augančių kasdienio vartojimo produktų ir paslaugų kainų. Šalyje besitęsiant konfliktams yra apleidžiami valstybės ir visuomenės interesai, todėl žmonės jaučia įtampą, pasipiktinimą, nerimą dėl savo ir artimųjų ateities“, - sako Seimo narė Rūta Miliūtė.

Frakcijos atstovų teigimu, matydami visa tai jie yra pasirengę telkti žmones, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, dalyvauti viešajame gyvenime ir kelti politikos sąžiningumo, dialogo, atskaitomybės piliečiams standartus.

Tarp svarbiausių steigiamos partijos siekių – mažinti Lietuvoje skurdą, stiprinti šeimas ir šalies ekonomiką, pastarojoje srityje ypatingą dėmesį skiriant kokybiškų ir aukštą pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų steigimui, taip pat efektyvinti valstybės valdymą, suteikiant daugiau teisių savivaldai ir sprendžiant šalyje esančias krizes, mažinti korupciją ir įgyvendinti žaliojo kurso politiką, kuri užtikrintų kiekvieno teisę į švarią ir saugią aplinką.

„Kuriame partiją siekdami tvaresnės ir labiau sutelktos visuomenės. Tam būtinas didesnis socialinis teisingumas, mažesnis atotrūkis tarp turtingųjų ir vargingai gyvenančių. Norime socialiai teisingesnės Lietuvos, su lygiomis galimybėmis visiems. Norime dirbančios ir užsidirbančios visuomenės, kurioje kiekvienas gali derinti darbą ir šeimą, turi sąlygas tobulėti, mokytis visą gyvenimą, o įvykus krizei atsiremia į bendruomenę ir kokybiškas paslaugas“, - steigiamos partijos siekius akcentuoja Seimo narys Linas Kukuraitis.

Jis pažymi, kad kvietime jungtis į partiją atskleidžiami kertiniai tikslai yra ilgalaikiai ir tvarūs, jų įgyvendinimas leis tikėtis socialiai teisingesnės Lietuvos, su daugiau galimybių kiekvienam.

 

Kvietime numatyti steigiamos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ tikslai: 

 • Saugoti ir puoselėti pamatines valstybės vertybes: nepriklausomybę, šeimą, kultūrą, kalbą, demokratiją;
 • Ginti moralinius, teisinius ir politinius valstybės pagrindus, grindžiamus Konstitucijoje ir tarptautinėje teisėje įtvirtintais asmens laisvės bei teisės viršenybės principais;
 • Telkti žmones, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, dalyvauti viešajame gyvenime ir kelti politikos sąžiningumo, dialogo, atskaitomybės piliečiams standartus;
 • Stiprinti šeimas aktyviomis viešosios politikos priemonėmis;
 • Drauge kurti gerovės valstybę didinant šalies bendrojo vidaus produkto perskirstymą ir įtraukiant visuomenę į dalyvaujamo biudžeto plėtojimą;
 • Vykdyti bazinių pajamų užtikrinimu paremtą socialinę politiką, kuri panaikins absoliutaus skurdo reiškinį, skatins žmogų dirbti ir užsidirbti Lietuvoje;
 • Vykdyti ambicingą žaliąją politiką, užtikrinančią kiekvieno teisę į švarią, saugią aplinką.
 • Siekti, kad viešasis sektorius rodytų lyderystę siekiant klimato kaitos mažinimo tikslų;
 • Siekti, kad ekonomikos augimą pajaustų kiekvienas, ypatingą dėmesį skiriant kokybiškų ir aukštą pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų steigimui;
 • Ekonominėje politikoje skirti ypatingą dėmesį smulkiam ir šeimų verslui bei visuomenės verslumo skatinimui;
 • Didinti dirbančiųjų derybinę galią ir motyvuoti mokytis visą gyvenimą, pasitinkant darbo rinkos skaitmenizacijos ir robotizacijos iššūkius;
 • Siekti aukštos švietimo ir mokslo kokybės bei jo prieinamumą visoje Lietuvoje;
 • Siekti Lietuvoje efektyviai veikiančios sveikatos apsaugos sistemos, kuri užtikrintų kokybiškas ir visiems prieinamas paslaugas;
 • Stiprinti savivaldą, didinant jos finansinį savarankiškumą ir pritarti tiesioginių merų, kaip savivaldybių tarybų pirmininkų, rinkimų sistemai;
 • Taikyti griežtą atsaką korupcijai, kuri griauna visuomenės pasitikėjimą demokratine sistema, viešąsias paslaugas, lemia skurdą ir atskirtį;
 • Siekti atviros teismų sistemos įtvirtinant tarėjų institutą ir stiprinant viešojo intereso gynimą;
 • Vykdyti Lietuvos užsienio politiką vadovaujantis principu – Lietuvos ir jos žmonių interesai yra svarbiausi, o santykiai su kitomis valstybėmis grindžiami abipusiais pagarbos, tolerancijos, bendradarbiavimo ir tarptautinės teisės principais.
Pasidalinti: