Sprendimų paieškos siekiant skaidrinti savivaldybių tarybų narių patiriamų išlaidų ir išmokų atsiskaitymo tvarką

Sprendimų paieškos siekiant skaidrinti savivaldybių tarybų narių patiriamų išlaidų ir išmokų atsiskaitymo tvarką

Trečiadienį LR Seime vyko spaudos konferencija „Skaidri savivalda: tarybos nario veiklos apmokėjimas“. Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai – Domas Griškevičius ir Vilius Semeška, Lietuvos savivaldybių asociacijos (toliau – LSA) viceprezidentė ir Lazdijų raj. savivaldybės merė Ausma Miškinienė, teisės profesorius, antikorupcinių įstatymų ekspertas Raimundas Kalesnykas bei visuomenininkas, „Laisvės TV“ įkūrėjas Andrius Tapinas. Konferencijoje buvo pristatytos tarybos nariams skiriamų išmokų kontrolės mechanizmo spragos bei jų taisymo galimybės, vienos iš jų – tarybos narių darbo apmokėjimas, privalomas nepriklausomas auditas, išmokų dydžių savivaldybėse suvienodinimas.

Spaudos konferencija organizuota siekiant atkreipti dėmesį į visuomenininko Andriaus Tapino ir kitų žurnalistų atliktų tyrimų metu išaiškėjusį savivaldybių tarybų narių galimą piktnaudžiavimą gaunant ir naudojant taip vadinamas „kanceliarines“ išmokas.

„Sakyti, kad viskas gerai, niekas nė neketina –  yra rimtų iššūkių. Visos politinės partijos ir komitetai, deja,  yra toje pačioje garbės nepridedančioje pusėje. Viena to priežasčių, tai oraus atlyginimo už atliekamą tarybos nario darbą, nebuvimas. Tai skatina papildomų pinigų paieškas ir esamos sistemos interpretacijas. Žinoma, nesinori, kad toks sprendimas leistų pereiti nuo vieno kraštutinumo, kai šiandien atlyginimas yra išmokamas perpildant kuro bakus, iki kito, kai skaičiuosime tarybos nario išdirbtas valandas, kurios, gali paaiškėti, viršys paroje esančių valandų skaičių“, - sakė LSA viceprezidentė Ausma Miškinienė.

Konferencijoje pažymėta, kad savivaldybių reglamentai (juos tvirtina pačios savivaldybės), numatantys išmokų dydžius ir kompensacijos galimybes, skiriasi net 25 kartais. Pavyzdžiui, mažiausias išmokas savo reglamentuose nusistatė Plungės raj., Raseinių raj., ir Kazlų Rūdos raj. savivaldybės, kurios neviršijo 100 Eur, kai tuo tarpu didžiausios –  Kauno miesto ir Kauno raj. viršija 1 000 Eur per mėnesį. Be to, nėra laikomasi viešojo sektoriaus skaidrumo ir sąžiningumo, tarybos narių atsparumo bei etiškumo standartų – ne visos savivaldybės viešina išmokų suvestines. Toks elgesys, nepaisant formaliai esančių savivaldybių etikos ir kontrolės komisijų, buvo toleruojamas metų metus.

LRS Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (toliau – VVSK) narys Domas Griškevičius akcentavo, kad šias įsisenėjusias problemas reikia spręsti, tačiau jos negali būti sprendžiamos paskubomis, neišdiskutavus, „karštomis galvomis“. „Sprendimus norisi priimti greitai, tačiau jie turi būti racionalūs, atsakingai įvertinti ir aiškūs, paliekantys kuo mažiau vietos interpretacijoms. Seimo VVSK nariai jau kreipėsi į apskričių Vyriausybės atstovus ir LSA, prašydami pateikti savo pastebėjimus bei rekomendacijas, kaip būtų galima tobulinti esamą sistemą. Be to, jau dabar, be įstatymų pakeitimo, pačios savivaldybės gali imtis iniciatyvos ir skelbti tarybos narių išlaidų suvestines, didinti informacijos pasiekiamumą“, - tęsė Seimo narys Domas Griškevičius.

Tarp teikiamų įvairių pasiūlymų taip pat paminėtos galimybės įstatymu numatyti kas dvejus metus vykdyti nepriklausomus auditus, nes, akivaizdu, esami kontrolės mechanizmai šiuo metu neveikia. Akcentuota, kad iškyla lygiateisiškumo problema, kai, iš esmės, už tą patį darbą skirtingose savivaldybėse tarybos nariai gauna skirtingas išmokas už „kanceliarines“. Jas siūloma suvienodinti pagal savivaldybių dydį.

Verta pagalvoti ir apie galimybę įvesti bent jau tam tikras žirkles, kurių rėmuose savivalda galėtų tvirtinti konkretų išmokų dydį, kaip dabar neseniai padaryta dėl tarybos narių pasiruošimo posėdžiams valandų. Taip pat, siūloma nustatyti galimą valandų skaičių pasiruošimui (dabar skirtingose savivaldybėse vyrauja skirtingi dydžiai nuo 10 iki 40 valandų).

Apibendrinant konferencijoje išsakytas mintis, buvo pažymėta, kad viešumas yra stiprus ginklas, ir kad eilėje savivaldybių naujų kadencijų tarybų nariai jau dabar daug atsakingiau teikia prašymus dėl išlaidų kompensavimo. Šio klausimo svarstymo ėmėsi VVSK, kuris, bendradarbiaudamas su LSA, tikisi pateikti konkrečius pasiūlymus, kaip artimiausiu metu aiškiau ir skaidriau reglamentuoti tarybos narių veiklos apmokėjimą.

Seimo kanceliarijos nuotrauka.

Pasidalinti: