Seimo demokratams kyla klausimų dėl profesinių mokyklų reformos – kreipėsi į premjerę Ingridą Šimonytę ir ministrę Jurgitą Šiugždinienę

Seimo demokratams kyla klausimų dėl profesinių mokyklų reformos – kreipėsi į premjerę Ingridą Šimonytę ir ministrę  Jurgitą Šiugždinienę

Seimo Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ kreipėsi į premjerę Ingridą Šimonytę ir švietimo, mokslo ir sporto ministrę Jurgitą Šiugždinienę, kurių prašo atsakyti į klausimus dėl skubiai planuojamos profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos.

Pasak Seimo narės Laimos Nagienės, profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarka organizuojama nesuprantamos skubos būdu, o deklaruojama ministerijos galimybė savivaldybėms ir profesinio mokymo įstaigoms teikti siūlymus dėl tinklo pertvarkos vertintina tik kaip nepatogus formalumas. 

„Tik praėjusią savaitę kai kurios Lietuvos savivaldybės ir jų teritorijoje esančių profesinio mokymo įstaigos gavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštą. Jame informuojama apie planuojamą profesinių mokyklų tinklo pertvarką, įsigaliosiančią jau nuo šių metų rugsėjo 1 d. Savivaldybių ir profesinių mokyklų prašoma pateikti pastebėjimus bei pasiūlymus vos per dvi savaites – iki balandžio 6 dienos. Tą patį mėnesį numatoma pradėti jau ir reorganizavimo procedūras“, – teigia L. Nagienė.

Frakcijos atstovų nuomone, ši reforma vykdoma pernelyg skubotai. Todėl kreipimesi į premjerę ir ministrę, nurodoma, kad ministerijos numatytas terminas pateikti informaciją nėra pakankamas atsižvelgiant į šio tinklo pertvarkos klausimo sudėtingumą ir svarbą. Frakcijos atstovai ragina ministeriją pratęsti šį terminą iki balandžio 20 dienos.

Be to, frakcijos teigimu, siekiant išvengti skubotumo, laikytis gerosios tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktikos ir deramai išdiskutuoti profesinių mokyklų tinklo pertvarką su savivalda ir pačiomis mokymo įstaigomis, siūloma ministerijai atidėti šio tinklo vystymo bendrojo plano tvirtinimą, o reorganizavimo procedūras pradėti ne anksčiau kaip 2023 m. balandžio 30 d.

Seimo nariai pažymi, kad tiek savivaldybių, tiek ir profesinių mokyklų atstovų teigimu, dėl šios pertvarkos ministerija su jais neorganizavo nė vienos diskusijos.

Taip pat parlamentarai nurodo, kad švietimo, mokslo ir sporto ministerijanėra pateikusi jokios informacijos apie dabartinius darbo rinkos poreikių ir profesinių mokyklų tinklo pajėgumų neatitikimus.

„Visiškai neaišku, kokiu pagrindu priimti sprendimai dėl konkrečių mokymo įstaigų reorganizavimo. Nėra paaiškinta, kokie yra konkretūs ministerijos planai vietoj planuojamų panaikinti besidubliuojančių profesinių mokyklų programų. Taip pat neaišku, kaip buvo pritaikyti pasirinkti kriterijai toms profesinio mokymo įstaigoms, kurias nuspręsta reorganizuoti, sujungti ar prijungti“, - sako prof. Vilija Targamadzė.

Atsižvelgiant į visa tai, Demokratų frakcija prašo Vyriausybės atstovų paaiškinti, kokie buvo identifikuoti darbo rinkos poreikių ir profesinio mokymo įstaigų tinklo pajėgumų neatitikimai, ir kaip šio tinklo vystymo 2022 metų bendrajame plane numatoma išspręsti šiuos neatitikimus, taip pat detalizuoti kriterijus, kuriais buvo pertvarkymui atrinktos profesinės mokyklos.

Frakcijos atstovai taip pat prašo pateikti informaciją apie Vyriausybės strateginės analizės centro atliktos profesinio mokymo sistemos stebėsenos rezultatus ir išvadas.

Galiausiai, Seimo nariai prašo atsakyti, kodėl profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas iki šiol nėra paskelbtas šioje svetainėje, nors toks viešinimas yra patvirtintas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu.

 

Susipažinti su kreipimosi raštu galite ČIA.

Pasidalinti: