Seimo demokratai: šiuo metu tikslinga stabdyti mokyklų tinklo pertvarką, dėmesį sutelkiant į vaikus iš Ukrainos

Seimo demokratai:  šiuo metu tikslinga stabdyti mokyklų tinklo pertvarką, dėmesį sutelkiant į vaikus iš Ukrainos

Vertindama dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą kintančią situaciją Lietuvoje, Seimo Demokratų Sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcija ragina Vyriausybę stabdyti jos 2021 metų gruodžio 24  dieną priimto nutarimo „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ įgyvendinimą.

Tai būtina, nes bendrojo ugdymo mokyklose situacija nuolat kinta - į šalį kasdien atvyksta pabėgėliai iš Ukrainos ir mokinių skaičius daugelyje mokyklų gali keistis. Švietimo mokslo ir sporto ministerija informuoja, kad šiuo metu Lietuvoje jau yra daugiau kaip du tūkstančiai septyni šimtai vaikų, bėgančių nuo karo Ukrainoje, dalis jų mokyklas ims lankyti artimiausiomis dienomis. Karo veiksmams tęsiantis šis skaičius gali ženkliai padidėti, o galutinį vaikų, lankysiančių mokyklas Lietuvoje, skaičių labai sunku prognozuoti.

Frakcijos narių nuomone, dabar būtina susitelkti į svarbesnius klausimus, susijusius su nuo karo bėgančių vaikų integracija į bendrojo ugdymo mokyklas, jų psichologine savijauta ir reikalinga pagalba, ugdymo kokybės šiems vaikams užtikrinimu. 

Pasak frakcijos narės, prof. habil. dr. Vilijos Targamadzės, tvyrant nežinomybei, kai visiškai neaišku, kiek Ukrainos vaikų mes turėsime priimti į mokyklas, tęsti pertvarką būtų netikslinga. Anot jos, dera įvertinti ir tai, kad mokyklų tinklo pertvarka buvo rengiama esant visai kitai situacijai, kuri dabar kardinaliai kinta. Tik paaiškėjus, kiek vaikų iš Ukrainos papildys mūsų šalies mokyklas, kiek iš jų planuoja likti ir tęsti mokslus Lietuvoje, bus galima grįžti prie tinklo pertvarkos klausimų.

Pasidalinti: