Seime – siūlymas jaunoms šeimoms lengvinti sąlygas keičiant su valstybės subsidija įgytą būstą

Seime – siūlymas jaunoms šeimoms lengvinti sąlygas keičiant su valstybės subsidija įgytą būstą

Ketvirtadienį Seimas po pateikimo pritarė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos narės Laimos Nagienės inicijuotam Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimo projektui. Numatyta trumpinti terminą, per kurį jauna šeima gali nebegrąžinti iš valstybės gautą subsidiją, taip pat įteisinti kitas palankesnes sąlygas norint pakeisti įsigytą būstą.

Pasak parlamentarės L. Nagienės, projekto rengimą paskatino esamo finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teisinio reglamentavimo trūkumai, kurie sukuria per didelę naštą tokią paskatą gavusioms jaunoms šeimoms tais atvejais, kai, pasikeitus šeimos poreikiams ir esamam būstui nebetenkinant šių poreikių, norima perleisti būstą kito asmens nuosavybėn arba jį pakeisti.

„Pavyzdžiui, pagal esamą teisinį reglamentavimą šeima, turinti neįgalų vaiką, ar kelis skirtingos lyties vaikus auginanti šeima, norėdama pasikeisti būstą į didesnį ar labiau šeimos poreikius atitinkantį būstą, turėtų grąžinti gautą subsidiją. Subsidijos negrąžinimo galimybė minėtame įstatyme numatyta tik daugiavaikei šeimai ir tik praėjus penkeriems metams po subsidijos gavimo. Mano manymu, toks teisinis reglamentavimas neatitinka teisingumo ir protingumo principų“, – teigia Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotoja L. Nagienė.

Be to, pasak jos, šiuo metu įstatyme nustatytas bendras terminas – 10 metų – yra per ilgas, vertinant dabartinių socialinio ir ekonominio gyvenimo pokyčių intensyvumą ir poreikį prisitaikyti prie ekonominės ir socialinės kaitos.

„Sutrumpinus iki 5 metų laikotarpį, per kurį subsidija privalo būti grąžinama, būtų sudarytos palankesnės sąlygos šeimoms keisti gyvenamąją vietą, prisitaikant prie kintančių darbo rinkos poreikių bei kitų gyvenimo aplinkybių“, – pratęsia L. Nagienė.

Projektu siūloma išplėsti atvejų, kai subsidija neturi būti grąžinama, sąrašą ir papildomai nustatyti, kad subsidijos grąžinti nereikia, jeigu siekiama pakeisti būstą į didesnį toje pačioje savivaldybėje, kai būstas yra per mažas pagal nustatytą būsto naudingąjį plotą, tenkantį vienam šeimos nariui.

Pasak Seimo narės, taip būtų labiau užtikrinamas teisingumo ir protingumo principų įgyvendinimas, sudaromos palankesnės sąlygos šeimoms tenkinti būtinuosius poreikius, kartu išsaugant įstatymu siekiamus regionų gaivinimo tikslus.

Seimas sutarė dėl šio projekto prašyti Vyriausybės išvados ir dar kartą svarstyti jį gruodžio viduryje.

Pasidalinti: