Seimas pritarė frakcijos siūlymui spartinti pareigūnų, karių, teisėjų, nukentėjusių asmenų, mokslininkų ir kitų valstybinių pensijų didėjimą

Seimas pritarė frakcijos siūlymui spartinti pareigūnų, karių, teisėjų, nukentėjusių asmenų, mokslininkų ir kitų valstybinių pensijų didėjimą

Seimas pritarė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ pasiūlytam Valstybinių pensijų įstatymo projekto pateikimui, kuriuo numatoma didinti pareigūnų ir karių, teisėjų, nukentėjusiųjų asmenų, mokslininkų, taip pat pirmojo ir antrojo laipsnių valstybines pensijas.

Pasak šio įstatymo projekto iniciatoriaus Algirdo Stončaičio, dauguma pareigūnų Lietuvoje gauna mažą darbo užmokestį, todėl jų valstybinės pensijos nėra didelės, jos ženkliai mažesnės nei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, o keičiantis ekonominėms sąlygoms apskritai valstybinių pensijų galia Lietuvoje dar labiau sumenksta.

„Nuo 2021 metų pradėjus indeksuoti Lietuvos pareigūnų valstybines pensijas, jos padidėjo viso labo 4 eurais ir šiuo metu siekia 322 eurus. Analogiškose pareigose esančių Lenkijos pareigūnų vidutinė pensija 2020–2021 metais yra 798 eurai ir sudaro 75 proc. jų darbo užmokesčio, Estijos pareigūnų pensija šiais metais siekia 834 eurus, Latvijos vidaus reikalų sistemos pareigūno vidutinė pensija yra 501 euras“, – teigia A. Stončaitis.

Įstatymo projektu siūloma valstybines pensijas indeksuoti pagal vartotojų kainų indekso vidurkį, jį dauginant du kartus. Šis kainų indeksas seka nustatyto prekių ir paslaugų rinkinio kainų pokyčius ir leidžia nustatyti infliacijos lygį.

Šiuo metu galiojantis įstatymas numato, kad valstybinės pensijos indeksuojamos pagal praėjusiais metais apskaičiuotą indeksavimo koeficientą, iš kurio yra padauginama valstybinių pensijų bazė arba mokamos valstybinės pensijos dydis.

Seimo nario A. Stončaičio teigimu, siūlomas spartesnis  valstybinių pensijų apskaičiavimo mechanizmas nesukelia didelės naštos šalies biudžetui, bet yra labai svarbus žingsnis po truputį didinant valstybines pensijas. 

„Matant, kaip Lietuvoje kyla kainos ir paslaugos, turime spartinti valstybinių pensijų didėjimą. Jų indeksavimas pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą pensijų perkamajai galiai praktiškai nėra jaučiamas visose valstybinių pensijų gavėjų grupėse, nes šios pensijos priklauso arba nuo valstybinių pensijų bazės, arba nuo gauto darbo užmokesčio, kuris nebuvo didinamas. Mūsų siūlomas pakeitimas leis sparčiau augti valstybinėms pensijoms ir, vertinant infliaciją, labiau stiprins jų gavėjų perkamąją galią“, – pažymi A. Stončaitis.

Įstatymo projektu siūloma pakeistą valstybinių pensijų skaičiavimo mechanizmą taikyti nuo 2022 m. sausio 1 d. Nuo tada valstybinės pensijos jų gavėjams padidėtų apie 3–7 eurus. Pavyzdžiui, pareigūnų ir karių vidutinė pensija padidėtų vidutiniškai iki 329 Eur. Tam preliminariai gali prireikti apie 6 mln. eurų papildomų valstybės biudžeto lėšų.

Galutinai Seimas dėl įstatymo pataisų apsispręs po svarstymų Seimo komitetuose, tikėtina, dar šį gruodį.

Pasidalinti: