Rezoliucija dėl padėties saugumo ir užsienio politikos srityse

Rezoliucija dėl padėties saugumo ir užsienio politikos srityse

Blogėjanti saugumo situacija reikalauja ypatingo požiūrio į Lietuvos nacionalinių interesų užtikrinimą bei Lietuvos interesų apsaugojimą. Deja, dabartinės Vyriausybės vykdomoje politikoje neliko solidaus valstybiškumo bei atsakingo požiūrio ne tik į kasdienį valstybės valdymą, bet ir į strateginių valstybės uždavinių planavimą bei įgyvendinimą. Jau trejus metus visa valstybė gyvena deklaratyvių pareiškimų bei dėmesio nukreipimo akcijų fone. Esame priversti konstatuoti, kad šalies nacionalinių interesų gynimas valdantiesiems tapo antraeiliu uždaviniu, siekiant vienadienių antraščių bei realius darbus pakeičiant aštriomis citatomis bei tuščiomis politinėmis deklaracijomis.

Matant Rusijos režimo vykdomus karo nusikaltimus prieš Ukrainą, jos žmones ir realiai vertindami augančias grėsmes Baltijos šalims bei aplinkiniams regionams, raginame valdančiąsias partijas nevilkinti būtinų infrastruktūros darbų ir realiais veiksmais stiprinti visuomenės pasirengimą kritinėms situacijoms. Akivaizdu, kad dabartinė Vyriausybė stokoja ambicijų ir gebėjimų įgyvendinti būtinus pokyčius Lietuvos saugumo srityje. Nepaisant aukščiausių šalies pareigūnų aštrios retorikos, liekame NATO saugumo politikos vartotojai, o ne teikėjai. Raginame Vyriausybę bei Seimo valdančiuosius  pabaigti kadenciją bent jau padedant ambicingus pagrindus šalies saugumo politikos transformacijai bei priimti būtinus sprendimus visuotinės gynybos koncepcijos realiam įgyvendinimui.

Atkreipiame dėmesį, kad karinės ir kitos infrastruktūros tinkamas parengimas nacionalinėms bei sąjungininkų pajėgoms turi būti pirminė užduotis – kol ji nėra tinkamai įgyvendinta, nesolidžiai ir nebrandžiai atrodo priekaištai išsakomi mūsų sąjungininkų iš Vokietijos atžvilgiu. Būtina ne tik gerinti karinės infrastruktūros projektų įgyvendinimo priežiūrą, bet ir pašalinti kliūtis viso regiono saugumui svarbaus „Rail Baltica“ projekto įgyvendinime. Kviečiame valdančiuosius pirmiausia atlikti savo „namų darbus“ ir nebandyti atsakomybės už Lietuvos saugumą permesti mūsų sąjungininkams.

Neigiamai vertiname Vyriausybės pareigūnų viešus ginčus su užsienio ekspertais dėl Lietuvai išsakomos kritikos ir patarimų  dėl akivaizdžių spragų įgyvendinant Lietuvos saugumo politiką, Kviečiame Krašto apsaugos ministeriją pateikti aiškius ir nevienareikšmiškus planus kaip bus stiprinamas aktyvusis rezervas, kokių priemonių bus skubiai imamasi rezervistų žinių atnaujinimui bei koks paskatų bei kompensacijų mechanizmas bus pasiūlytas. Pažymime, kad krašto apsaugos ministerijos pagrindinių uždavinių neįgyvendinimas negali būti dangstomas socialinių tinklų žinučių vertimu iš ukrainiečių kalbos.

Nepaisant spartaus išlaidų augimo gynybos reikmėms, tinkamo dėmesio Lietuvos gynybos pramonės pajėgumų auginimas nesulaukia. Lietuvos investicijos į gynybos inovacijas neatitinka šio laikmečio poreikių ir nesulaukia tinkamo dėmesio iš valstybės vadovų bei atsakingų pareigūnų. Kviečiame Vyriausybės atstovus nepraleisti galimybės išnaudoti Lietuvos gynybos pramonės potencialą užtikrinant, kad Lietuva išplėtotų šalies saugumui būtinus gynybos pramonės pajėgumus bei taptų aukštos pridėtinės vertės gynybos produkciją eksportuojančia valstybe. 

Nepaisant sudėtingos geopolitinės situacijos, tenka konstatuoti, kad civilinės saugos sistemos parengtis nesulaukė realaus valdančiųjų dėmesio. Buvo apsiribota brangia Vidaus reikalų ministerijos viešųjų ryšių kampanija, kurios efektyvumas nebuvo įvertintas. Kviečiame Vidaus reikalų ministeriją parengti konkretų planą, numatantį investicijas į civilinei saugai būtinų objektų pritaikymą visuomenės poreikiams, ilgalaikę investicinę programą numatančią slėptuvių ir kolektyvinės saugos statinių tinklo plėtrą bei modernizavimą.

Pažymime, kad autoritariniams režimams  kasdien niekinant laisvės, žmogaus teisių ir teisės viršenybės principus bei bandant kurti pasaulinio nesaugumo atmosferą, savo kasdieniu elgesiu ir gebėjimu tinkamai valdyti kylančias krizes, negalime nusižengti esminiams vertybiniams Vakarų pasaulio principams, kuriuos deklaruojame atstovaujantys. Kviečiame Vyriausybės atstovus pripažinti klaidas ir dirbti vardan Lietuvos saugumo nepaminant teisės viršenybės, demokratijos išlaikymo, žmogaus teisių užtikrinimo principų bei išvengiant disonanso tarp poelgių ir retorikos.

Pabrėžiame, kad dabartinėje situacijoje ne laikas valstybės užsienio bei gynybos politiką laikyti pavienių politikų interesų ir ambicijų įkaitais. Besitęsiantys asmenybių konfliktai Vyriausybės viduje neleidžia tinkamai užtikrinti Krašto apsaugos bei Užsienio reikalų ministerijų pozicijų suderinamumo ir kelia realią riziką Lietuvos santykiams su mūsų strateginėmis partnerėmis. Kviečiame Lietuvos Respublikos Prezidentą imtis lyderystės sprendžiant šiuos iššūkius, kad Lietuvos bei viso regiono atsparumo didinimas būtų ne deklaratyvus, bet realus uždavinys su aiškiomis įgyvendinimo priemonėmis likus daugiau nei metams iki naujos Vyriausybės suformavimo po 2024 metų rinkimų. Atkreipiame dėmesį, kad trūkinėjantis dialogas tarp svarbiausių šalies institucijų neturi kenkti valstybės saugumo užtikrinimui ir tikrai negali tapti Lietuvos tarptautinės politikos skiriamuoju bruožu.

Tikime, kad saugi Lietuva yra kertinė bet kurios Vyriausybės užduotis, bei net ir darbuodamiesi opozicijoje, esame pasirengę visomis išgalėmis stiprinti valstybės atsparumą ir piliečių pasirengimą.  Kviečiame Respublikos Prezidentą bei valdančiąją koaliciją ieškoti bendrų sutarimo taškų su visomis Lietuvoje veikiančiomis politinėmis jėgomis, siekiant išsaugoti valstybės užsienio ir saugumo politikos prognozuojamumą po trejų 2024 metais vyksiančių rinkimų.

Pasidalinti: