Profesines mokyklas užklupo netikėta žinia – skubos tvarka planuojama nederinta pertvarka

Profesines mokyklas užklupo netikėta žinia – skubos tvarka planuojama nederinta pertvarka

Seimo Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ praneša, kad praėjusią savaitę Lietuvos profesinio mokymo įstaigas užklupo netikėta žinia – skubos tvarka planuojama profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarka, kuri turėtų įsigalioti jau nuo šių metų rugsėjo 1 d. Kaip nurodo Seimo narės, mokyklos ir vietos savivaldos atstovai turi pateikti pastebėjimus bei pasiūlymus jau kitą savaitę – iki balandžio 6 d.

„Istorija kartojasi. Taip, kaip ir dėl Tūkstantmečio mokyklų programos, ir dėl bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos, ir dėl kolegijų reformos, taip ir šį kartą Švietimo, mokslo ir sporto ministerija „kepa“ reformas beveik visiškoje izoliacijoje nuo visuomenės, švietimo bendruomenių, savivaldybių institucijų, Seimo ir Prezidentūros“, – teigia Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė Laima Nagienė.

Frakcijos atstovai atkreipia dėmesį į tai, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija apie profesinio mokymo įstaigų ir darbo rinkos mokymo centrų tinklo pertvarką nė žodžiu neužsiminė ir savo interneto portalo naujienų skiltyje.

Be to, parlamentarai pabrėžia, kad apie tai, jog profesinio mokymo įstaigų tinklas pertvarkomas, kai kurias iš šių įstaigų siūlant sujungti su darbo rinkos mokymo centrais, neužsimenama nei jokiame strateginiame šalies dokumente, nei švietimo plėtros programoje. Pasak jų, yra tik viena miglota užuomina dabartinės Vyriausybės programos įgyvendinimo plane – „Peržiūrėti profesinio mokymo įstaigų tinklą – įvertinti valdomą turtą, nacionalinius ir regioninius ūkio raidos ir darbo rinkos poreikius“.

„Sunku pripažinti, tačiau vertinant visumą dabar jau galima būtų teigti, kad šios ministerijos būdingas bruožas – negirdėti ir nesitarti“, – sako Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotoja Rima Baškienė.

Seimo narių teigimu, profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarka planuojama nesuprantamos skubos būdu, o deklaruojama ministerijos galimybė savivaldybėms ir profesinio mokymo įstaigoms teikti siūlymus dėl tinklo pertvarkos vertintina tik kaip nepatogus formalumas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad susipažinimui su Švietimo ministrės įsakymo projektu dėl tinklo pertvarkos ir pasiūlymų suformavimui ministerija nusprendė savivaldybėms ir mokymo įstaigoms skirti vos dvi savaites. Be to, minėtame įsakymo projekte pažymima, kad reorganizavimo procedūros pradedamos ne vėliau kaip iki 2022 metų balandžio 30 dienos.

Pasak Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narės prof. Vilijos Targamadzės, susidaro įspūdis, kad ši Vyriausybė apie demokratiją ir tarimąsi jau seniai negalvoja, taip pat pamiršo, kad švietimas nėra vieno žmogaus, grupės ar partijos nuosavybė.

„Deja, ši ministerijos reforma ir vėl iš esmės nuleidžiama iš viršaus, pertvarka profesiniame mokyme vyksta slapta, nediskutuojama su švietimo bendruomene, nepateikiama informacija net ir socialiniams partneriams ir visuomenei, o supažindinama su jau parengtu įsakymo projektu. Galbūt pasitarus su vienu ar kitu mokyklos direktoriumi. Seimo švietimo ir mokslo komitetas neretai informuojamas, kai jau yra parengtas projektas, taip pat, kai jau yra ir priimtas ministerijos sprendimas. Taip atsitiko ir su profesinėmis mokyklomis“, – teigia prof. V. Targamadzė.

Parlamentarių nuomone, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atliktoje Profesinio mokymo įstaigų tinklo vystymo prielaidų analizėje iš esmės remiamasi tik demografiniais šalies rodikliais ir jų prognozėmis, tinklo pertvarkos planavimo etape neįvertinant specifinių regionų ir konkrečių profesinio mokymo įstaigų ypatumų ir poreikių. Minėtas tyrimas šokiruoja savo paviršutiniškumu: kaštų ir naudos analizė neatlikta, neišsiaiškina, kiek konkrečiai kiekvienai profesinio mokymo įstaigai kainuoja mokinių, darbuotojų, pastatų išlaikymas, neįvertintas įstaigų pelningumas.

„Lieka visiškai neaišku, kodėl ministerija, planuodama šią reformą, visiškai nerodo suinteresuotumo ją aptarti Seimo Švietimo ir mokslo komitete, neaišku, kodėl ministerija neorganizavo diskusijų su Pramonės, prekybos ir amatų rūmų, darbdavių atstovais, profesinio mokymo įstaigų bendruomenėmis, Lietuvos savivaldybių asociacija ar Regionų tarybomis“, – sako L. Nagienė.

Atkreipdama dėmesį į tai, kad šiai pernelyg skubotai vykdomai reformai būtina išsami diskusija, Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ nusprendė kreiptis į Vyriausybę ir į Švietimo, mokslo ir sporto ministrę.

Be to, frakcijos narės Laimos Nagienės iniciatyva jau rytoj Seimo švietimo ir mokslo komitetas svarstys šį profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarkos klausimą.

(LRT nuotrauka)

Pasidalinti: