L. Savickas: dėl ministro Kreivio klaidos neteisėtos elektros tiekėjų baudos privalo būti kompensuotos nedelsiant

L. Savickas: dėl ministro Kreivio klaidos neteisėtos elektros tiekėjų baudos privalo būti kompensuotos nedelsiant

„Šiomis dienomis Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pagaliau persigalvojo ir aiškiai konstatavo, kad buitiniai vartotojai, labai mažos ir mažos įmonės turi teisę be jokių mokesčių ir netesybų nutraukti sutartis su elektros energijos tiekėjais. Klaida pripažinta, bet to neužtenka – ir elektros tiekėjai, ir VERT, ir Energetikos ministerija privalo ne tik parengti kompensacijų planą nukentėjusiems vartotojams, bet ir paaiškinti visuomenei, kiek vartotojų nukentėjo ir kokios sumos iš jų buvo neteisėtai išreikalautos, – sako Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Lukas Savickas.

Parlamentaras pabrėžia, kad pirmiausia būtina visus informuoti, jog elektros sutarčių keitimas negali būti apmokestinamas, o iš tiekėjų turi būti pareikalauta sustabdyti baudų taikymą. Taip pat privaloma nedelsiant parengti kompensacinį mechanizmą tiems vartotojams, kurie neteisėtas baudas jau susimokėjo ar iš kurių jos buvo išieškotos.

„Švelniai tariant, keista, kad ir vėl tenka pabrėžtinai priminti, jog apmokestinti nutraukiamų sutarčių elektros tiekėjai negali. Juk dar pernai, kai inicijavau parlamentinę kontrolę, šią situaciją Ekonomikos komitete iškėlėme į viešumą“, – atkreipia dėmesį Seimo narys L. Savickas.  

Be to, priduria Ekonomikos komiteto narys, atsakingos institucijos pagaliau turėtų liautis maniusios, kad panašias situacijas galima patyliukais nugesinti: „Šiuo atveju visuomenei svarbus ir moralinis aspektas, todėl VERT turi pateikti išsamią informaciją, kiek ir kokių vartotojų nukentėjo, kiek baudų iš jų buvo neteisėtai išreikalauta.“

Kitas aspektas, kurį akcentuoja parlamentaras L. Savickas, – elektros tiekėjų atsakomybė: demokratai „Vardan Lietuvos“ įsitikinę, kad elektros tiekėjai, siekdami neprarasti visuomenės pasitikėjimo, nelaukdami atsakingų institucijų ar teismų sprendimų, patys turėtų kreiptis į vartotojus ir grąžinti jiems neteisėtai išreikalautus pinigus už sutarties nutraukimą.

„Į sutartis apskritai negalėjo būti įtrauktos nuostatos, prieštaraujančios galiojantiems įstatymams. Todėl patys elektros tiekėjai turi rasti būdų, kaip padengti nuostolius gyventojams ir mažoms įmonėms“, – pabrėžia Seimo narys.

Jo pastebėjimu, VERT sukurtas paradoksas šioje situacijoje visiškai netoleruotinas: pagal įstatymus VERT funkcija – vartotojų teisų apsauga energetikos srityje, bet kažkodėl ši institucija uoliai laikėsi energetikos tiekėjams palankios pozicijos: „Situacija parodė, kad mūsų institucijos ilgą laiką matė, kaip elektros tiekėjai piktnaudžiauja galimybe pasipinigauti ir elektros vartotojus šantažuoja gresiančiomis baudomis, bet nieko nedarė. Atvirkščiai, net gavusi Europos Komisijos išaiškinimą, Energetikos ministerija mėgino griebtis šiaudo ir pasiremti išimtimi, kurios mūsų nacionalinėje teisėje net nėra.“

Beje, sako L. Savickas,  daug vartotojų, nesutinkančių su neteisėtais elektros tiekėjų reikalavimais, savo teises gina teismuose, todėl ir juose VERT privalo atitinkamai išaiškinti galiojantį reguliavimą.

„Galiausiai pakartosiu ne kartą ministrui D. Kreiviui ir jo ministerijai iškeltą klausimą, į kurį taip ir nebuvo atsakyta. Juk VERT aiškiai deklaravo, kad savo ankstesnę poziciją grindė būtent Energetikos ministerijos 2021 m. spalio mėn. raštu. Tad kodėl pats energetikos ministras iki šiol tyli ir neprisiima jokios atsakomybės? Gal pagaliau atėjo laikas lįsti iš krūmų ir viešai pripažinti savo klaidą?“ – svarsto L. Savickas.

Pasidalinti: