Kaip mokėti partijos nario mokestį?

Kaip mokėti partijos nario mokestį?

Spauskite ČIA ir rasite partijos nario mokesčio mokėjimo atmintinę.

  • metinis nario mokestis – ne mažesnis kaip 5 eurai. Senjorai (pensininkai) bei asmenys, gaunantysir kitas draudžiamąsias pajamas, gali mokėti 1 eurą;
  • sumažintas arba padidintas nario mokestis (jo dydis) gali būti nustatytas, jeigu to prašo pats narys. Prašymas sumažinti ar padidinti nario mokestį teikiamas tvirtinti Skyriui (Skyriaus valdybai) ar Partijos valdybai. Nario prašymu nario mokestis gali būti sumažintas arba atitinkamai padidintas nustatytam laikotarpiui, atsižvelgiant į prašymą pateikusio asmens nurodytas aplinkybes. Sumažintas ar padidintas nario mokestis taikomas nuo tokio prašymo patvirtinimo dienos. Padidintą nario mokestį gali mokėti bet kuris Partijos narys;
  • padidintas nario mokestis (savanoriškas) – negali viršyti 360 eurų per metus, jeigu narys nėra pateikęs metinių pajamų ir turto deklaracijų, arba 10 procentų visų nario pajamų, jeigu narys yra pateikęs metines pajamų ir turto deklaracijas.
  • Partijos nariai, kurie yra išrinkti arba paskirti į politines pareigas savivaldybėse, Lietuvos Respublikos Seime, Europos Parlamente, ministerijose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, mėnesinį 5 eurų solidarumo mokestį pradeda mokėti, kai į šias pareigas, jie išrenkami būdami Partijos nariais. Politinių pareigų, kurias užimdami Partijos nariai moka solidarumo mokestį, sąrašus tvirtina Partijos valdyba.

3. Nuo metinio nario mokesčio atleidžiami:

  • nedirbantys; nariai, kuriems yra sukakę 70 metų ir vyresni; nariai, gaunantys piniginę socialinę paramą; pensininkai, neturintys kitų draudžiamųjų pajamų išskyrus pensiją; besimokantys ir studijuojantys nariai;
  • skyrę Partijai 0,6 proc. nuo sumokėto GPM. (Apie paskirtą GPM sumą (pildoma deklaracija FR0512), narys informuoja Partijos skyrių, pateikdamas pranešimą apie paskirtą sumą).

Grynais pinigais nario mokestis nerenkamas. Nario mokestis sumokamas į Partijos banko sąskaitą, esančią Šiaulių banke LT977180300009700173.

Banko mokėjimo pavedime PRIVALOMA nurodyti – asmens kodą, partijos skyriaus pavadinimą, už kuriuos metus mokama ir nario mokesčio tipą.

 

Kilus klausimams kreipkitės į skyriaus, kuriam priklausote, pirmininką ar pirmininkę.

Ačiū už Jūsų bendruomeniškumą ir palaikymą!

 

Pasidalinti: