Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienoms atminti

Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienoms atminti
Minėdami Gedulo ir vilties, Okupacijos ir genocido dienas prisimename brutalius sovietų veiksmus, kuriais siekta susidoroti su Lietuvos žmonėmis.
 
Nieko negali būti skaudžiau, kai prievarta vieni nuo kitų yra atplėšiami artimieji, prarandami savi namai. Mūsų tautos žmonės atšiaurioje svetimoje žemėje patirdami badą, šaltį, vargus kasdien kovojo dėl išgyvenimo. Deja, nežmoniškos sąlygos dalį jų parklupdė amžiams.
 
Šiandien panašias represijas išgyvena Ukrainos žmonės. Turime suvokti, kad agresorius nedingsta, jo grėsmė visada išlieka.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą represijų aukoms atminti.
 
Stiprinkime mūsų tautos vienybę, saugokime ir puoselėkime visus mus jungiančias vertybes ir siekius, kad daugiau tokių skaudžių istorijos pamokų niekada netektų patirti.
Pasidalinti: