Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ posėdžiavo Panevėžyje: su vietos bendruomenėmis aptarti sveikatos, socialiniai, švietimo, verslo ir žemės ūkio klausimai

Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ posėdžiavo Panevėžyje: su vietos bendruomenėmis aptarti sveikatos, socialiniai, švietimo, verslo ir žemės ūkio klausimai

Ketvirtadienį Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai lankėsi Panevėžyje, kur surengė išvažiuojamąjį posėdį. Jo metu parlamentarai susitiko su Panevėžio rajono meru Povilu Žaguniu, visuomeninių organizacijų, medicinos, verslo, žemės ūkio atstovais, taip pat partijos skyrių nariais.

„Mums svarbu išgirsti, kuo gyvena žmonės regionuose dabartiniu nelengvu metu. Pakvietėme teikti konkrečius siūlymus, kaip pagerinti jų situaciją, kartu vystyti priemones, kurios spręstų tiek jų, tiek ir nacionalines problemas, su kuriomis susiduria mūsų visuomenė“, – teigia Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Linas Kukuraitis.

Savivaldybėje su rajono meru aptartos šio regiono aktualijos – neigiamai vertinama Tūkstantmečio mokyklų programa, kurią taip smarkiai inicijuoja valdantieji, ne ką mažiau klausimų kelianti sveikatos reforma, vis dar negaunamos ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių lėšos ir kt.

Dar daugiau aktualių klausimų iškelta susitikimuose su minėtų bendruomenių atstovais.

Sveikata.

Diskusijoje su medicinos įstaigų atstovėmis aptarta sveikatos reforma. Jų teigimu, siekiant užtikrinti stacionaro efektyvumą, labai svarbus dėmesys turi būti skirtas pirminiam sveikatos priežiūros lygiui, o to labai stinga siūlomoje reformoje. Be to, planuojant reformą remtasi Slovėnijos modeliu, kuris iš esmės labai artimas tarybiniam modeliui, reikalaujančiam didžiulio finansavimo.

Įstaigos atstovės siūlė savo sprendimus: 1) pirminio lygio stiprinimas ir šeimos gydytojo komandos išplėtimas; 2) ilgalaikės priežiūros namuose sistema neužkraunant šios naštos stacionarui; 3) ligoninių konsolidavimas neišvengiamas ir būtinas; 4) reikalinga privataus draudimo alternatyva; 5) būtina sveikatos įstaigų skaitmenizacija efektyviam jų tarpusavio bendradarbiavimui.

Susitikime kalbėta, kad dabar pirminei asmens sveikatos priežiūrai neskiriamas nei tinkams dėmesys, nei reikiamas finansavimas.

Socialinė sritis.

Susitikta ir su nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovais. Pasak jų, Panevėžyje aktyviai veikia 120 NVO įstaigų. Neįgaliųjų draugijos, vienijančios beveik 1000 narių, atstovai kalbėjo apie susisiekimo problemas. Viena jų – neįgaliesiems sunku patogiai pasiekti NVO centrą. Seimo nariai domėjosi, kaip vyksta NVO bendradarbiavimas su savivaldybe. Kalbėta apie jos teikiamą paramą šioms organizacijoms, taip pat senatvės pensijos, kitų socialinių išmokų, neįgaliųjų įdarbinimo klausimais.

Verslas.

Susitikime su verslo atstovais kalbėta regiono ir nacionalinės ekonomikos klausimais – reinvestavimo, pelno mokesčio sąlygos ir kiti veiksniai, kurių dėka verslas galėtų generuoti daugiau vertės. Taip pat paliesta švietimo tema – poreikį stiprinti studijuojančių asmenų paruošimą ir jų integraciją į darbo rinką.

Žemės ūkis.

Su Panevėžio rajono ūkininkais diskutuota apie situaciją Lietuvos žemės ūkyje, kitų šalių pagalbos ūkininkams schemas, žemės ūkio ministro lyderystės stoką atstovaujant žemdirbius ir pokyčius, kurių turi imtis Vyriausybė, kad gyventojai išgalėtų įsigyti sveikų ir Lietuvoje užaugintų maisto produktų.

 

Vėliau parlamentarai susitiko su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Panevėžio miesto ir rajono, taip pat Radviliškio, Anykščių ir Utenos skyrių nariais.

Seimo frakcijos atstovai pažymi, kad išvažiuojamuosius posėdžius taip pat rengs kituose Lietuvos miestuose ir rajonuose.

 

Daugiau nuotraukų iš vizito Panevėžyje frakcijos facebook'e.

Pasidalinti: