Demokratų delegacija susitikime su Europos žaliaisiais: norėdami išlikti stipria jėga, turime plėtoti santykius su užsienio partneriais

Demokratų delegacija susitikime su Europos žaliaisiais: norėdami išlikti stipria jėga, turime plėtoti santykius su užsienio partneriais

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime atstovai 2023 m. sausio pabaigoje lankėsi Europos Parlamente (EP) Briuselyje. Demokratai susitiko su Europos žaliųjų partijos ir frakcijos vadovais, šios politinės bendruomenės europarlamentarais. Be to, vyko susitikimas ir su Europos Komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi.

Vizito metu buvo diskutuojama apie saugumo situaciją Europoje, pagalbą Ukrainai, demokratijos iššūkius, socialiai teisingą perėjimą prie žaliosios ekonomikos bei žaliosios politikos įgyvendinimą ne tik tarptautiniu ar nacionaliniu, bet ir savivaldos lygmeniu.

„Įsteigėme partiją prieš mažiau nei metus. Ir nors esame jauniausia partija Lietuvoje, jau dabar intensyviai kuriame politinės bendruomenės pamatus tarptautinėje arenoje. Priešingai nei apie mus kalba oponentai, esame ne vienadienis projektas, todėl augame kaip partija mūsų šalyje, plečiame ryšius su Europos politinėmis jėgomis, kurių darbotvarkė sutampa su mūsų bendruomenės vertybėmis. Prieš kelionę girdėjome stereotipus, gandus apie žaliuosius, neva jie yra kraštutiniai kairieji, liberalai, federalistai, pacifistai ar tradicijų priešai, todėl gyvai susitikę, apsikeitę nuomonėmis, galime susidaryti objektyvią nuomonę kokią poziciją vienu ar kitu klausimu gina žalieji Briuselyje, – pristatydamas delegaciją Europos Parlamente sakė partijos pirmininkas Saulius Skvernelis.

Vienu iš svarbiausių tapo Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą klausimas. Susitikus su Žaliųjų grupės užsienio politikos lyderiais, EP nariais iš Vokietijos:  Sergey Lagodinsky ir Viola von Cramon – Taubadel,  buvo diskutuojama apie Vokietijos vidaus politiką ir žaliųjų spaudimą Vokietijos Vyriausybei raginant tiekti daugiau ginklų Ukrainai. Europos ir Vokietijos žalieji yra aktyviausiai Ukrainos interesus ginanti Europos politinė jėga, neieškanti kompromisų, kai reikia ginti demokratiją, žmogaus teises, teisės viršenybės principus. Kaip ir įprasta kiekvienam žmogui, žaliųjų nariai taip pat nori ir siekia taikos. Tradiciškai žalieji kildina save iš XX amžiaus pacifistinių judėjimų, tačiau ten, kur siaučia agresorius, pacifistinės kalbos apie taiką neturi prasmės, tad žalieji daro viską, kad Vokietijos ir kitų šalių politikai rodytų tikrą lyderystę, įtikintų savo rinkėjus, jog šiandien taiką Europoje galima apginti tik ginklu.

Seimo narys, demokratas Tomas Tomilinas atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje ypatingai jautriai žiūrima į įvairių mažumų teisių sritį, dėl to apie tai buvo kalbama su Europos žaliųjų bendruomene.  Europos žaliųjų partijos ir frakcijos lyderiai pabrėžė, kad šiai bendruomenei rūpi visų mažumų teisės ir jų plėtra visose Europos sąjungos šalyse. Tačiau Europos žaliųjų bendruomenėje veikia žaliąją politiką palaikančios partijos iš įvairių šalių, tad nenuostabu, kad jos turi gana skirtingus požiūrius ir laikysenas nacionaliniame lygmenyje. Vieni žaliųjų lyderiai yra konservatyvesni, kiti - liberalesni. Prie vieno stalo neretai sėdi praktikuojantis tikėjimą krikščionis ir mažumų teisių aktyvistai, žavi jų pagarbos kitai nuomonei kultūra bei gebėjimas diskutuoti, išgirsti, o ne teisti. Žinoma, žaliuosius vienija ir tai, kad jie visuomet stos prieš radikalių politikų bandymus menkinti, žeminti ir priešinti su visuomene bet kokias mažumas - tautines, rasines, religines, seksualines, migrantus ir kitas.

Nemažiau svarbu paminėti ir aplinkosaugos temą. Štai Seimo narys Kęstutis Mažeika atkreipė Europos parlamentarų dėmesį į dažnai politikoje pasitaikantį žemės ūkio ir aplinkosaugos supriešinimą. Anot Kęstučio Mažeikos, „Lietuva, kaip šalis, turinti gyvas žemės ūkio tradicijas, kurioje vis dar nemaža dalis šeimos ūkių labai jautriai reaguoja į bandymus siekti aplinkosauginės pažangos, negali staiga imti ir kardinaliai pakeisti organizavimosi metodų, neįvertinusi kaimo žmonių galimybių. Reikia ieškoti balanso, tad džiugu, jog buvo gautas Žaliųjų partijos pirmininko, Austrijos ūkininko Thomas Waitz pažadas apsilankyti Lietuvoje ir tiesiogiai išgirsti mūsų šalies žemdirbių realijas.“

Vystant aplinkosaugos temą, būtina dėmesį skirti energetikos sektoriui, kuris yra atsakingas už didžiausią išmetamų CO2 emisijų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Seimo nariai Laima Nagienė ir Linas Kukuraitis aktyviai įsitraukė į diskusijas apie socialinio dėmens išlaikymą kovojant su klimato atšilimu. Buvo keliami klausimai, kaip užtikrinti, kad pereinat prie atsinaujinančios energetikos (Europos žalieji pasisako tik už atsinaujinančius energijos šaltinius, yra prieš branduolinę energetiką), mažiausias pajamas gaunantys asmenys, labiausiai pažeidžiami asmenys, neliktų nuošalėje? Buvo kalbama apie valstybės remiamą būsto renovaciją, efektyvesnį energijos vartojimą, švelniųjų priemonių, kaip gyventojų švietimo, informacinių kampanijų organizavimą ir sklaidą.

Svarbu išskirti ir tai, kad priklausymas europinei partijos šeimai sukuria naujas galimybes mūsų partijos nariams. Kaip pabrėžia parlamentarai Domas Griškevičius ir Vytautas Bakas, Europos žaliųjų šeima užtikrina sąlygas mūsų partijos narių kompetencijų kėlimui, visapusiškam augimui, suteikia ekspertines žinias ir vertinimą. Tai yra neišsemiamas resursas partijos augimui. Seimo narys Domas Griškevičius džiaugėsi įtraukia bendruomene, galimybe Lietuvoje įkurti žaliųjų, demokratijos idėjų kalvę ir ją vystyti. Vytautas Bakas pabrėžė Europos žaliųjų integralumą, aiškią tapatybę: „...tai žalumas, skaidrumas, estetika. Jų darbotvarkė yra organiška ir unikali. Matau mūsų narystę šioje šeimoje kaip galimybę pagaliau ir mums apsibrėžti savo tapatybę“,- teigė Seimo narys.

Vizitas į EP, kuriame vyko susitikimai su Europos žaliosios politikos lyderiais, lydimi konstruktyvių diskusijų bei vertingų įžvalgų, gerosios patirties perdavimu, leido frakcijos atstovams įvertinti tokios partnerystės naudą bei priimti sprendimą, kad dalyvavimas Europos lygmens politikoje mums, kaip augančiai ir stipriai partijai, yra labai svarbus.

Sprendimas dėl europinės politinės šeimos pasirinkimo bus priimamas visuotiniu partijos narių balsavimu partijos Suvažiavimo metu. Iki to laiko visi partijos nariai yra kviečiami teikti siūlymus, inicijuoti diskusijas ir galimybių aptarimą.

Pasidalinti: