Palaikome teisėtus ir pagrįstus mokytojų reikalavimus

Palaikome teisėtus ir pagrįstus mokytojų reikalavimus

Demokratai „Vardan Lietuvos“ pabrėžia – tam, kad ugdytume brandžią pilietinę visuomenę, plėtojančią demokratinės valstybės uždavinius ir saugančią tautinės ir etninės kultūros pagrindus, ypatingą dėmesį privalome skirti vienam esminių švietimo siekių – mokymo ir mokymosi kokybės gerinimui. Vis dėlto švietimo problemos Lietuvoje ir toliau sprendžiamos buhalteriškai ir pamirštami tikrieji tikslai.

Be abejo, mokymo ir mokymosi kokybė priklauso nuo daugelio (dažnai net labai paprastų) priežasčių. Viena jų – aprūpinimas būtinomis mokymo(si) priemonėmis. Taigi mokykloms būtini ir kompiuteriai, ir kita techninė įranga (pvz., interaktyvios lentos, mikrofonai, klaviatūros, ausinės, vaizdo kameros), ypač reikalinga specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Atkreiptinas dėmesys, kad dažnai, vertinant aprūpinimą technine įranga, neįvertinama tos įrangos būklė bei tinkamumas naudoti – taip pagražinant ir iškreipiant tikrąją Lietuvos mokyklų realybę.

Toks pat svarbus ir vadovėlių klausimas – kad būtų galima dirbti pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas, vadovėlius ir reikiamą medžiagą pirmiausia būtina tinkamai parengti. Negalima reikalauti iš mokytojų savo kūrybingumu pridengti valstybės institucijų neveiklumo.

„Su ugdymo kokybe tiesiogiai susijęs ir mokinių skaičius klasėse. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turėtų keisti cinišką požiūrį, kad mažos mokyklos ar mažos klasės per bangios, todėl tokiais atvejais vaiko ugdymas nepakankamai ekonomiškas. Dirbant didelėse klasėse, net ir labai norint neįmanoma dėmesį sutelkti į kiekvieno mokinio aktyvų ir sąmoningą mokymąsi, suteikti reikiamą ir tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų svarbių kompetencijų“, – sako Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotoja ir Švietimo ir mokslo komiteto narė Laima Nagienė.

Viena prioritetinių spręstinų problemų – ir pedagogų trūkumas, susijęs su nepatraukliomis darbo sąlygomis, per dideliu krūviu, per menku atlyginimu ir, žinoma, su profesijos neprestižiškumu.

„Požiūrio į švietimą kaip į investiciją stoka, vien kaštų skaičiavimas, stagnuojantis požiūris į ugdymo įvairovę, mokyklų autonomijos stoka, kontrolė ir direktyvomis grindžiamas administravimas tampa trukdžiu bendrojo ugdymo pozityvios veiklos plėtotei“, – teigia Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė.

Taigi, matydami esmines švietimo sistemos spragas, Demokratai „Vardan Lietuvos“ palaiko pagrįstus ir teisėtus mokytojų reikalavimus. Atsižvelgus į juos, ėmusis konstruktyvaus dialogo ir radus abiem pusėms tinkamus sprendimus, bus galima tikėtis realių teigiamų pokyčių. Kviečiame naująjį švietimo ir mokslo ministrą įsiklausyti, pripažinti situacijos rimtumą ir parodyti tikrąją lyderystę.

Pasidalinti: