Demokračių moterų grupė pasirinko prioritetines veiklos sritis

Demokračių moterų grupė pasirinko prioritetines veiklos sritis

Paskutinį vasario savaitgalį Vilniuje vyko Demokračių moterų grupės susitikimas. Šiuo metu veiklos grupėje aktyviai dalyvauja moterys iš 13 skirtingų partijos skyrių ir šis skaičius nuolat auga.

Susirinkusias moteris pasveikino grupės pirmininkė Virginija Vingrienė. Ji pasidžiaugė, kad atsiranda vis daugiau iniciatyvų iš moterų dėl grupės veiklų. Pirmininkė skatino veikti drauge, stiprinant moterų lyderystę, įtraukiant kuo daugiau moterų į aktyvią politinę veiklą ir pilietines iniciatyvas, dalyvaujant sprendimų priėmimo procesuose.

Moteris susitikime taip pat pasveikino grupės globėja, prof. Vilija Targamadzė, kuri visoms susirinkusioms moterims linkėjo drąsiai siekti savo užsibrėžtų tikslų ir nebijoti iššūkių.

Susitikimo metu moterys klausėsi lektorės Vilmos Dainienės paskaitos apie savęs pažinimą, savo stipriųjų ir silpnųjų pusių atskleidimą. Lektorė pateikė idėjų, kaip pateikti save socialiniuose tinkluose, kad informacija apie vykdomą veiklą pasiektų kuo didesnę visuomenės dalį. Susitikimo dalyvės iš lektorės sužinojo daug naudingų patarimų, grupėje moterys dalijosi savo patirtimi, įžvalgomis ir idėjomis. Antrojoje renginio dalyje grupės dalyvės išgrynino šių metų veiklos kryptis ir suderinimo artimiausio pusmečio veiklos planą. Veiklos prioritetinėmis sritimis pasirinkta: sveikatos paslaugos, švietimas, civilinės saugos mokymai, socialinės labdaros akcijos.

Pasidalinti: