'

Paremk

Kviečiame paremti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“. Ačiū Jums!

 

Paremti taip pat galite tiesiai į partijos rinkimų sąskaitą:

Aukos gavėjas: Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“

Sąskaitos Nr.:  LT62 7189 9000 0970 0517

Bankas: AB Šiaulių bankas

Mokėjimo paskirtis: žodis „AUKA“ mero (jo vardas ir pavardė) ir jūsų asmens kodas (auka bus skirta kandidatui į merus).

SVARBU: Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka grąžinama aukotojui.

 

Auką galima skirti šiems Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ kandidatams į merus antrajame rinkimų ture:

- Rasai Vitkauskienei, Alytaus raj.;

- Karoliui Babeckui, Kalvarija;

- Ausmai Miškinienei, Lazdijų raj.;

- Neringai Trinskienei, Pasvalio raj.;

- Vytautui Laurinaičiui, Šilutės raj.;

- Dariui Varnui, Ukmergės raj.

 

Jeigu turite klausimų dėl paramos skyrimo, parašykite mums el. p. info@demokratai.lt. Mes su Jumis susisieksime!

 

Aukas 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinei kampanijai reglamentuoja Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksas.

Aukoti savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos dalyviams turi teisę Lietuvos Respublikos (LR) piliečiai, nuolatiniai LR gyventojai, turintys kitos ES valstybės narės pilietybę, nuolatiniai LR gyventojai, neturintys kitos ES valstybės narės pilietybės, arba asmenys be pilietybės.

Yra apribojimų:

Kandidatas į savivaldybės merus gali paaukoti nuosavas (asmenines) lėšas - iki 31 960 eurų per kalendorinių metų (2022 m.) rinkimų kampaniją; 

Kandidatai į savivaldybės tarybos narius iš sąrašo gali paaukoti nuosavas (asmenines) lėšas - iki 15 980 eurų per kalendorinių metų (2022 m.) rinkimų kampaniją.

Prieš suteikiant auką, rinkimų kampanijai aukojantis asmuo – kandidatas į savivaldybės tarybos narius iš sąrašo – privalo būti deklaravęs pajamas už 2021 m., o aukų suma turi būti ne daugiau kaip 10 % už praėjusius (2021 m.) kalendorinius metus  deklaruotų pajamų, prieš suteikiant auką, o kandidatui į merus – ne daugiau kaip 20 % už praėjusius metus (2021m.). Į paaukotą sumą įskaitomi 2022 m. sumokėti nario mokesčiai.

Maža auka – iki 50 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens per visą rinkimų kampaniją, neprivaloma deklaruoti pajamų; aukotojų duomenys neviešinami, jų aukos nurodomos neišskiriant aukotojų.

Fizinio asmens auka – nuo 50,01 eurų iki 15980 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2022 m. – 15980 eurų) per kalendorinių metų (2022 m.) rinkimų kampaniją, yra apribojimų. Paaukojus virš 50 eurų, viešinami duomenys: vardas, pavardė, aukos data ir paaukota suma.

Aukų suma gali būti ne daugiau kaip 10 % už praėjusius (2021 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 50 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs pajamas už 2021 m.

Aukos – aukos gavėjams neatlygintinai perduodami pinigai arba nepinigine forma suteikiama nauda, skirti rinkimų politinei kampanijai. Nepinigine auka laikoma savarankiškam dalyviui neatlygintinai perduodami kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai, jeigu jų įsigijimo išlaidos pagal Rinkimų kodeksą laikomos rinkimų politinės kampanijos išlaidomis.

Aukos grynaisiais pinigais draudžiamos. Politinę kampaniją finansuoti kitomis lėšomis draudžiama. Politinei kampanijai finansuoti skirtos lėšos (taip pat ir asmeninės) privalo būti laikomos politinės kampanijos sąskaitoje. Rinkimų politinės kampanijos dalyviui rinkimų politinės kampanijos reikmėms įsigijus prekių ir gavus paslaugų žemesne negu rinkos kaina, kainos skirtumas laikomas nepinigine auka.

 

------

Informuojame, kad Jūsų pateiktų duomenų valdytojas: partija Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, kodas 306028696, Naugarduko g. 68-3, 03203 Vilnius, info@demokratai.lt, tel. +370 608 84299.

Duomenų tvarkymo tikslai: vardo, pavardės, asmens kodo – priimti aukas, atlikti aukų apskaitą, deklaruoti Jūsų auką Vyriausiajai rinkimų komisijai; el. pašto ir tel. numerio – susisiekti su Jumis nustačius netikslumus dėl skirtos aukos.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksu.

Asmens duomenys saugomi teisės aktų nustatytais terminais.

Duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;

Jūs turite šias teises:

Teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

Teisę susipažinti su asmens duomenimis.

Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis.

Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).

Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą.

Teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius.