Dėkojame visiems, nusprendusiems skirti savo auką ir taip prisidėti prie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pergalės!

Pasirinkite auką pagal rinkimų kategoriją

SAUGI LIETUVA, KURIOJE SVARBUS KIEKVIENAS

Gerbiamieji,

šalies saugumas – pamatinė sąlyga, suteikianti galimybę kurti socialiai teisingą, politiškai ir ekonomiškai stabilią Lietuvą, kurioje svarbus kiekvienas.

Šiame kelyje nepaprastai svarbi bendrystė, susitelkimas ir Jūsų palaikymas. Tik drauge galime rasti ir priimti mūsų šaliai būtinus sprendimus.

Esu dėkingas visiems, palaikantiems saugios Lietuvos viziją!

Kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus
Giedrimas Jeglinskas

Buvęs NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, krašto apsaugos viceministras, Lietuvos kariuomenės karininkas, sukaupęs daugiau kaip 25 metų darbo patirtį tarptautinio saugumo ir tarptautinių finansų srityse.

 

Pervesti auką galite per „Opay“ sistemą arba tiesiai į rinkimų banko sąskaitą:

{form}  

 

Gavėjas

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“

Bankas

AB Šiaulių bankas

Rinkimų banko sąskaitos Nr.

LT337189900010700236

Mokėjimo paskirtis

AUKA ir asmens kodas. Kitų prierašų negali būti.

 

 

Svarbi informacija apie auką

 • Auka skiriama gali būti iki 2024 m. gegužės 10 d. (penktadienio) 24:00 val.
 • Aukotojas, pervesdamas pinigus, turi nurodyti savo asmens kodą, kitaip auka grąžinama aukotojui.
 • Aukoti politinės kampanijos dalyviams gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai.

 

Aukos dydis ir deklaravimas

 • Maža auka (iki 50 eurų imtinai)
  • vieno fizinio asmens maža auka per visą rinkimų kampaniją negali viršyti 50 eurų.
  • Aukojant mažą auką, deklaruoti pajamų neprivaloma.
  • Aukotojų duomenys neviešinami, jų aukos nurodomos neišskiriant aukotojų pavardžių.

 

 • Didesnė auka (nuo 50,01 euro iki 17 990 eurų)
  • vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti 17 990 eurų per visą rinkimų kampaniją.
  • Prieš aukodamas, rinkimų kampanijai aukojantis asmuo privalo būti deklaravęs pajamas už 2022 m. ir aukų suma turi būti ne daugiau kaip 10 % už užpraėjusius (2021 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų.
  • Paaukojus daugiau nei 50 eurus, viešinami aukotojo duomenys: vardas, pavardė, aukos data ir paaukota suma.

 

 

 

Duomenų apsaugos politika

Informuojame, kad Jūsų pateiktų duomenų valdytojas: partija Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, kodas 306028696, Naugarduko g. 68-3, 03203 Vilnius, info@demokratai.lt, tel. +370 608 01395.
Duomenų tvarkymo tikslai: vardo, pavardės, asmens kodo – priimti aukas, atlikti aukų apskaitą, deklaruoti Jūsų auką Vyriausiajai rinkimų komisijai; el. pašto ir tel. numerio – susisiekti su Jumis nustačius netikslumus dėl skirtos aukos.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu, t. y. Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksu.
Asmens duomenys saugomi teisės aktų nustatytais terminais.
Duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;

Jūs turite šias teises:

 • Teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisę susipažinti su asmens duomenimis.
 • Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis.
 • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“).
 • Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą.
 • Teisę į asmens duomenų perkeliamumą.
 • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius.

AUKA EP

Auka kandidatui į prezidentus

Darbais, ne žodžiais.