Dėkojame visiems, nusprendusiems skirti savo auką ir taip prisidėti prie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pergalės!

Pasirinkite auką pagal rinkimų kategoriją

Jūsų paramos dėka, turime galimybę pristatyti žmonėms savo idėjas, tikslus bei vertybes.

Ačiū!

 

Pervesti auką Seimo rinkimų kampanijai galite per „Opay“ sistemą arba tiesiai į rinkimų banko sąskaitą:

  

 

Aukos pervedamos į rinkimų banko sąskaitą iki 2024-10-11 24:00 val. (penktadienis):

Gavėjas

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“

Bankas

AB ŠIAULIŲ BANKAS

Rinkimų banko sąskaitos Nr.

LT48 7189 9000 1070 0548

Mokėjimo paskirtis

(pasirinkti vieną)

AUKA kandidatui į LR Seimą (kandidato Vardas, Pavardė + aukotojo asmens kodas.)

 

(Ši auka bus skirta tik vienmandatės apygardos kandidatui, kitų prierašų negali būti.)

 

AUKA ir aukotojo asmens kodas.

 

(Ši auka bus skirta Partijai, kitų prierašu negali būti.)

Dėmesio! Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka grąžinama aukotojui.

Aukoti politinės kampanijos dalyviams turi teisę tik Lietuvos Respublikos piliečiai.

Prie rinkimų kampanijos norintys prisidėti visi fiziniai asmenys – partijos Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ skyriaus nariai, bičiuliai, palaikantys partijos idėjas – gali tai padaryti aukodami vienu iš pasirinktų būdų:

  • Maža auka – iki 60 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens maža auka per visą rinkimų kampaniją negali viršyti 60 eurų.

Dėmesio! Aukojant mažą auką deklaruoti pajamų neprivaloma, o aukotojų duomenys neviešinami, jų aukos nurodomos neišskiriant aukotojų pavardžių.

  • Fizinio asmens auka – nuo 60,01 eurų iki 20180 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti 20180 eurų per visą rinkimų kampaniją.

 

Dėmesio! Prieš suteikiant auką, rinkimų kampanijai aukojantis asmuo privalo būti deklaravęs pajamas už 2023  m. ir turi būti deklaravęs turimas lėšas, o aukų suma turi būti ne daugiau kaip 10 % už praėjusius (2023 m.) kalendorinius metus  deklaruotų pajamų. Paaukojus virš 60 eurų, viešinami aukotojo duomenys: vardas, pavardė, aukos data ir paaukota suma. Suteikus auką po 2024-05-01 turi būti deklaruotos 2023 m. pajamos ir taikomi atitinkamai reikalavimai.

Auka partijai

Auka partijai per OPAY sistemą